Tillhandahåller akutvård för en attack av bronkialastma

 • Symtom

En av de farligaste sjukdomarna i andningsorganen, som kännetecknas av spasmer i bronkierna, är bronkialastma. Denna kroniska sjukdom, som är av allergisk karaktär, under utvecklingsperioder manifesteras av anfall av kvävning, hosta och riklig sputumproduktion..

Om patienten vid anfallstillfället inte får akutvård för bronkialastma kommer astmatisk status att börja dyka upp, vilket är mycket svårare att eliminera. Dessutom är dess manifestationer fyllda med flera komplikationer som leder till en persons död..

Vilka är orsakerna till sjukdomens början, vilka är dess symtom, samt hur första hjälpen ges vid bronkialastma - du hittar svaret på alla dessa viktiga frågor i vår artikel.

Provokater för sjukdomar

Med tanke på svårighetsgraden av sjukdomen är det nödvändigt att veta orsakerna som orsakar en attack av bronkialastma. Det finns många av dem, men de vanligaste av dem är vanligtvis indelade i två grupper: interna och externa.

Yttre orsaker och särdrag vid deras manifestation:

 1. Damm är en av de mest kända allergenerna, som förutom de minsta partiklarna i hud, ull och kemikalier innehåller dammkvalster, såväl som avfall.
 2. Dålig ekologi. Sjukdomen förekommer ofta hos människor som bor i industriella eller gasförorenade områden, såväl som i områden med fuktigt eller kallt klimat.
 3. Fältet för yrkesverksamhet ökar risken för sjukdom. Således noteras en hög andel människor som lider av bronkialastma bland arbetare inom kemi- och byggindustrin. Arbetstagare som tillbringar mycket tid i tappade, sällan ventilerade rum är också mottagliga för sjukdom..
 4. Beroende av nikotin påverkar andningsorganens slemhinnor, vilket leder till deras patologiska förändringar.
 5. Komponenter som utgör hushållskemikalier och kosmetika väcker ofta allergier, vilket orsakar bronkospasm.
 6. Sjukdomar i andningsorganen med felaktig eller otidig behandling orsakar komplikationer som åtföljs av kvävning.
 7. Vissa läkemedel kan störa bronchiers funktion..
 8. Konstant stress försvagar kroppens försvarsreaktion, så att den inte effektivt kan hantera faktorer som orsakar störningar i bronkierna.
 9. Obalanserad näring tillåter inte kroppen att fullständigt utföra skyddande funktioner.

Interna skäl:

 1. Ärftlighet. Det har officiellt fastställts att sjukdomen diagnostiseras i 30% av fallen hos barn om en av föräldrarna lider av denna sjukdom.
 2. Fel i kroppssystemen: endokrin, immun, nervös;
 3. Vegeto-vaskulär dystoni.

Infektioner och olika allergener är också vanliga orsaker till bronkospasm..

Oftast inträffar attacker på natten och på morgonen, så vid sådana stunder är det viktigt att inte bli förvirrad och ge nödvändig hjälp. Vid bronkialastma utförs akutvård inom de första minuterna efter attackens början, annars kan inte allvarliga konsekvenser undvikas.

JMedic.ru

Det finns en uppfattning att det under en astmaanfall är omöjligt att hjälpa en sjuk person utan att ha speciell medicinsk kunskap och utan att ha till hands specialläkemedel eller instrument. Naturligtvis är det första en person bör göra att ringa en ambulans.

Men hur ska man bete sig före ankomsten av denna brigad? Vad kan man egentligen göra för patienten? När allt kommer omkring är det omöjligt att helt enkelt se hur en kär eller bara en bekant person dör snabbt...
En attack av bronkialastma, som inte kan försvinna om behandlingen inte föreskrivs snabbt, manifesteras vanligtvis i form av kvävning, och åtföljs också av väsande andningar, som den astmiska personen hör och ibland kan höras även på avstånd.

Hur man förstår att en patient har en attack

Vanligtvis kan du förutsäga den förestående början av kvävning hos patienten. Han kan klaga på täthet i bröstet eller smärta i det, vara alltför irritabel, rastlös. Hosta oftare än vanligt, nysa och har huvudvärk. Vanligtvis är patienten själv väl medveten om symtomen - föregångare för en förvärring av sjukdomen (en attack är en förvärring), kännetecknande för honom.

När en kvävningsattack börjar, "patientar" vanligtvis slumpmässigt luften med munnen och antar den så kallade ortopnépositionen. Denna term innebär att en astmatisk person försöker sitta ner genom att luta överkroppen något framåt och vila händerna på kanten av en stol eller säng. Detta stöd gör det möjligt för honom att fixa axelbandet och ansluta extra andningsmuskler, vilket underlättar utandning. Patientens ansikte uttrycker rädsla och lidande, talet är svårt: han kan bara uttala isolerade, fragmenterade ord eller mycket korta fraser, och huden är blek, gråaktig.

Detta kallas diffus eller grå cyanos: en förändring i hudens färg i detta fall beror på en minskning av mängden syre som kommer in i vävnaderna. Antalet andningsrörelser hos en astmatisk person under en attack ökar till 24-26 per minut, och bröstet expanderar, som om det fryser vid inandning. Näsens vingar sväller aktivt vid inandning.

Vanligtvis slutar attacken efter användning av bronchodilatorläkemedel, som patienten ofta har med sig (behandling av sjukdomen i alla stadier innebär användning av inhalationsläkemedel på begäran under en attack). Men vad jag ska göra om en kvävningsattack inträffade när det inte fanns några mediciner till hands?

Första hjälpen vid bronkialastma

Hjälp med en attack av bronkialastma är inte en behandling som sådan, utan ett antal hjälpåtgärder som avsevärt kommer att lindra patientens tillstånd och låta honom vänta på en ambulansgrupp, som har ett antal mediciner till sitt förfogande som gör det möjligt att stoppa (stoppa) en kvävningsattack.
Om ett astmaanfall inträffar, behöver patienten hjälp för att lossa kragen på skjortan eller ta bort slips, samtidigt som han blir av med eventuella hinder för fri andning. Därefter ska du hjälpa patienten att acceptera en position som lindrar lidande: att sätta honom ner så att han kan vila händerna på kanten av en stol eller en stol och ansluta ytterligare muskler till andningsprocessen. Det är lämpligt att öppna fönstret så att frisk luft kan komma in i rummet.
Förutom direkta hjälptekniker är det också nödvändigt att ge patienten psykologiskt stöd, eftersom rädslan som han upplever ofta förvärrar attacken av bronkialastma. Det är nödvändigt att försöka lugna patienten och lära honom att andas korrekt. Rätt andning för honom kommer att bestå av en lång utandning, åtföljd av puffing från kinderna. Du måste be patienten att föreställa sig att han andas ut genom ett sugrör.

En sådan långsam utandning kommer att minska andnöd (i detta fall kännetecknas andnöd exakt av svårigheten att andas ut när man försöker andas snabbt, vilket utförs av en astmatisk person på grund av en känsla av en stark luftbrist), blodgaskompositionen kommer att normaliseras, patienten kommer att känna sig mycket bättre fysiskt och också lugnare. Detta gör att du kan vänta på en läkare som kan förskriva adekvat behandling till patienten..
Om emellertid en inhalator (en anordning för att injicera läkemedlet i andningsvägarna genom munnen) med ett bronkodilatorläkemedel hittas hos en patient under en kvävningsattack måste en injektion göras.

Om det inte finns någon lättnad efter injektionen kan du injicera läkemedlet igen efter några minuter. Du bör dock inte göra mer än två eller tre injektioner, eftersom en sådan behandling kan orsaka motsatsen till den förväntade effekten: receptorerna som läkemedlet bör stimulera kommer helt enkelt att blockeras från överdriven exponering för dem och bronkospasm (förträngning av bronkiallumumen) kommer bara att öka. Samtidigt kommer en kvävningsattack vara extremt svår att stoppa (stoppa), även om behandlingen är ganska aggressiv. En sådan långvarig, oavbruten kvävningsattack kallas status astmatiker, och en patient med statusastmatik skickas till intensivvården eller till intensivvården, där speciell behandling föreskrivs, och vitala indikatorer för hjärta och lungor, blodgas sammansättning (syreförhållande och koldioxid i den) och dess biokemiska sammansättning (bestämning av mängden av vissa ämnen i blodet, till exempel glukos och metaller; varje substans har sitt normala värde, som måste hållas på rätt nivå).

Sammanfattning

Om en patient med bronkialastma har en kvävningsattack är det nödvändigt att ge honom första hjälpen, tillgänglig för alla och inte behandling, men ett antal åtgärder som underlättar både patientens fysiska och emotionella tillstånd. Samtidigt är syftet med alla dessa aktiviteter för det första att hjälpa patienten att vänta på ambulansgruppen..
Vid en attack av bronkialastma måste någon vidta åtgärder i följande ordning:

 1. Ring en ambulans och varnar samtidigt om anledningen till samtalet (det måste sägas att orsaken var ett kvävningsanfall, att patienten är sjuk av bronkialastma)
 2. Lossa kragen på patientens skjorta, vilket ger fri luftåtkomst. Öppet fönster.
 3. Hjälp patienten att ta en position som lindrar hans tillstånd (sittande, vila händerna på kanten av en stol eller stol)
 4. Beroliga patienten. Lär honom att andas korrekt (som om han andas ut genom ett rör: långsamt, puffande ut kinderna).
 5. Om patienten har en inhalator med läkemedlet med sig, kan en eller två injektioner göras, men om det inte finns någon effekt, är fler injektioner kontraindicerade. Det är mycket viktigt att komma ihåg detta..

Det viktigaste vid första hjälpen under en attack av bronkialastma är inte att patienten omedelbart får behandling, utan att attacken slutar omedelbart. Åtgärderna hos den som tillhandahåller första hjälpen bör syfta till att lindra patientens tillstånd i en sådan utsträckning att patienten har möjlighet att vänta på en ambulans. När läkaren anländer till platsen kommer han troligen att kunna omedelbart förskriva adekvat behandling och snabbt stoppa (stoppa) attacken.

Vad man ska göra med en astmaattack: första hjälpen

Astmatisk kvävning kan överraska om den inte förbereds i förväg. När du vet vad du ska göra vid astmaanfall, kommer du inte bara att rädda dig från obehagliga överraskningar, men du kan också ge första hjälpen om någon omkring dig börjar kväva.

Hur man känner igen en astmaattack?

Att avgöra om en attack direkt börjar är nyckeln till att förhindra allvarligare konsekvenser. I de flesta fall har personen minst 5-7 minuter innan andningsproblem fortskrider till en svårare fas. Använd den här tiden till din fördel.
Om du vet att du lider av en allergisk reaktion på pollen, damm etc. kommer det inte att vara svårt för dig att identifiera detta irriterande. Men om orsakerna till astma är okända, fungerar det inte att förutspå i förväg vad som kommer att provocera en attack. Var därför uppmärksam på följande tecken:

 • Andningen är ojämn, vissling hörs tydligt vid utandning, väsande andning. Bronkialklaffen öppnas inte, den stör det med att ta ett djupt andetag.
 • Attacker av torr, ofta hosta. Kroppen försöker rensa luftvägarna, men lyckas inte. problemet är inte i sputum eller ett främmande organ.
 • Andnöd även med liten fysisk ansträngning. Tillräcklig luft krävs för att gå i lugn takt eller luta något. Om störningar i inspiration redan har börjat räcker till och med en minimal ansträngning för att göra andningen intermittent.
 • Klagomål på ett komprimerat bröst. Patienten kan känna att hans revben är komprimerade, vilket blockerar inandning. Den verkliga anledningen ligger i bronkierna, som kan bestämmas av de medföljande symtomen..

Bland de faktorer som provocerar astma är inte bara allergener, utan också kramhet, brist på korrekt ventilation och överdriven fysisk aktivitet. Om du misstänker att något kommer att orsaka ett anfall kan du försöka hoppa över en sådan händelse eller förbereda bekväma förhållanden i förväg..

Svårighetsgraden av en astmatisk attack

Endast vissa manifestationer av astma kräver ingrepp av ordningsfasor, i andra fall är det klokare att göra det på egen hand. För att inte bli förvirrad i åtgärdens sekvens och prioritering, kom ihåg i förväg graden av astmaattacker och deras funktioner:

 • Lätt form. Patienten kan tala, om än ibland. Hosta är periodiskt, inte spontant. Det finns inga tecken på kvävning. I detta fall räcker det att använda en inhalator för att tillståndet ska stoppa helt..
 • Medium form. Patienten uttalar inte mer än två eller tre ord i rad, ser rädd ut. Hosta upp i passform, blekhet, våldsam väsande andning när man försöker andas in. Om inhalatorn inte lindrar tillståndet måste du ringa en ambulans.
 • Svår form. Oförmåga att kommunicera, panik. Intensiv blekhet kan åtföljas av blå hud: kontrollera triangeln runt läpparna, fingrarna. Ribben ser "uppblåst": den är fixerad i ett försök att dra in mer luft. Se till att ringa en ambulans! Det är omöjligt att eliminera en sådan attack på egen hand, det är farligt för liv och hälsa.

Om den svåra fasen varar längre kan patienten gå i ett tillstånd av astmatisk chock. För att förhindra detta, vidta åtgärder redan innan läkarna anländer: hjälp personen att sitta ner, böja sig framåt och vila sina händer på ett vertikalt eller horisontellt stöd. Denna position låter dig "andas" lite och upprätthålla luftflödet tills ambulansen anländer..

Vad man ska göra med en astmaattack?

Efter bestämning av graden av hot bör du omedelbart tillämpa mediciner som föreskrivs av din läkare, om möjligt. Om attacken inte började med dig, kan du försöka ta reda på patienten var hans inhalator ligger: även med en genomsnittlig form av en attack kan de flesta ange läget för läkemedlet med sina händer.
Kom ihåg att med en attack av bronkialastma är inaktuell luft kontraindicerad. Ge tillräcklig ventilation om orsaken till kvävning inte är säsongsbetonad pollen från blommande växter. Se till att ingenting väger ner halsen: ta bort halsduken, lossa slips, försök försiktigt dra tröjan med den smala långa kragen över huvudet.
Om du aldrig har haft en astmatisk attack tidigare, är sannolikheten för att den första hosta slutar i måttlig eller svår status minimal. Ändå bör du veta vad du ska göra om astmaattacker slog dig oväntat - det är mycket möjligt att en dag denna information kommer att rädda din hälsa och ditt liv..

Hur man stoppar en astmaattack med medicinering?

Läkemedel från ett hemhjälpskit hjälper inte astma. Det är meningsfullt att fylla på mediciner i förväg för alla tillfällen: bara en läkare kan välja rätt läkemedel. För en fullständig befrielse från en attack måste du använda följande medel:

 • Bronkodilatorer. De ökar bronkiallumen i flera timmar, vilket eliminerar den mekaniska orsaken till attacken. Om du har ett sådant botemedel kan du lindra en astmaanfall hemma även utan att känna till det specifika irriterande. Tänk på: efter 3-4 timmar kommer muskeln i bronkierna igen att reagera på den provocerande faktorn, om problemet inte elimineras under denna tidsperiod.
 • Kortikosteroider. De har en kraftfull förebyggande effekt, därför används de dagligen. Om du eller någon med astma har ett läkemedel i denna grupp med dig kan det också användas för att återställa andningen under kvävningen. Var uppmärksam på frisättningsformen: om en aerosolinhalator är mycket lätt att använda för en astmatisk attack, då pulverformen är praktiskt taget värdelös, är det bättre att ersätta den med något tills hosta slutar helt.
 • Glukokortikosteroider. Ett prisvärt alternativ till förskrivna läkemedel, framställt främst i tablettform. Kan användas hemma om det inte finns något resultat från inandning på 20 minuter eller längre.

Hur kan du snabbt lindra en astmaattack om du redan har de nödvändiga medicinerna? Använd inhalatorn två gånger och vänta 10-15 minuter, om det inte finns någon effekt, upprepa. Om det inte finns någon reaktion på nästa "körning", använd glukokortikosteroider och ring en ambulans.
Självstimulering av andning med adrenalinbaserade läkemedel - som med andra potenta mediciner - är förbjudet: det kan endast utföras av erfarna läkare som övervakar alla aspekter av patientens tillstånd. När du väntar på en ambulans, försök att lindra patientens andning på egen hand med säkra och fysiologiska medel.

Hur man lindrar en astmaattack utan en inhalator?

Så du befinner dig i en situation där den medicinska aerosolen inte är till hands, eller så har den ingen effekt. Om attacken har gått in i mittfasen, kommer du sannolikt inte att kunna stoppa den på egen hand. Baserat på dessa överväganden, ta hand om en omedelbar anrop till ambulansen.
Även om du inte kan lindra en astmaanfall, ge inte upp att vidta åtgärder. Följande åtgärder hjälper till att förhindra försämring av tillståndet och säkerställa ett jämnt luftflöde till lungorna:

 • Förbered en handfat med varmt vatten och placera patientens fötter i det. Ånga från vatten, hög luftfuktighet - allt detta bidrar till att lindra andningsförfaranden, liksom till att vågor med torr hosta upphör.
 • Använd snabbverkande antihistaminer. Fenistil eller Telfast finns i nästan alla hemmedicinska skåp. Dessa åtgärder är särskilt effektiva om kvävning orsakas av en allergisk reaktion..
 • Ta den "tvingade" positionen (eller hjälp patienten att ta den). För att minska belastningen på andningsorganen, sitta ner, luta dig lite framåt och vila händerna på golvet. Om du känner till andningsövningar kan du noggrant utföra dem för att återställa rytmen vid inandning och utandning. Klassiska andningstekniker hjälper också till att eliminera panik, en annan faktor som snabbt kan förvärra tillståndet..
 • Använd en koffeindrink om du inte kan köpa en inhalator. Energidrycker är att föredra: de innehåller teofyllin i höga koncentrationer. Ett alternativ för att lindra andnöd hemma är starkt bryggt te eller svart kaffe.

Även om du inte har lämplig medicinsk utbildning (vilket innebär att du inte vet hur man ska lindra en attack av bronkialastma utan aerosol) kan du ha en positiv effekt på din egen eller någon annans välbefinnande. Håll ett svalt huvud, ge patienten moraliskt stöd - ett lugnt sinnestillstånd hjälper också till att normalisera andningen.

Slutsats

En astmaattack är inte ett dödligt hot om du vet hur du ska lindra det. Detta tillstånd kan dock vara mycket obehagligt även för en person som är beredd på det. Dela den här artikeln för att öka medvetenheten om astma och dess manifestationer.

Första hjälpen för en attack av bronkialastma

Bronkialastma är en sjukdom som kännetecknas av inflammation i andningsorganen. Sjukdomen är kronisk, främst orsakad av allergier. En astmaattack utan behandling kommer att kompliceras av farliga konsekvenser, inklusive kvävning. Akutvård för bronkialastma är viktigt eftersom det gör att du kan stoppa de primära tecknen. Stödjande terapi kan hjälpa till att undvika en attack, snabbt slappna av spända bronkier och minska risken för symtom.

Orsaker till sjukdomen

Bronkialastma är indelad i tre former av sjukdomen: allergisk, icke-allergisk och blandad. Ibland finns det en hostvariation. Utvecklingsfaktorer skiljer sig beroende på tecken. Det finns en övervägande allergisk form när en attack utvecklas på grund av kontakt med slemhinnan i ett allergen. Det ökar produktionen av histamin, kliniska symtom utvecklas och det blir svårt för en person att andas - slemhinnan sväller.

Orsakerna till luftvägspatologi är många:

 • Matallergener (snabbmat, protein och fet mat, godis och konserver).
 • Dåliga vanor. Tobaksrök skadar slemhinnan och orsakar irreversibla förändringar, så det spelar ingen roll om patienten röker eller bara andas in.
 • Dåliga miljöförhållanden (närhet till fabriker, motorvägar etc.).
 • Skadlighet på jobbet (damm, kemikalier etc.).
 • Hushållskemikalier.
 • Dekorativ och medicinsk kosmetika (aerosoler: parfym, lack, mousser, deodoranter).
 • En liten grupp läkemedel (främst adrenalinblockerare) som skadar bronkierna och ökar deras känslighet.
 • Infektionssjukdomar i luftvägarna.
 • Ärftlighet (astma ärvs i 40% av fallen).
 • Sjukdomar i de interna systemen som framkallar ökad andning av andningsorganen.

Alla utom de två sista faktorerna försvagar luftvägarnas naturliga försvar, vilket gör det lättare för allergenet att komma in. Första hjälpen för en astmaattack krävs för att minska förvärrad uppfattning.

Nya tecken

Kompetent akutvård för en attack av bronkialastma kommer att stoppa utvecklingen av symtom och till och med rädda liv. Bekämpning utvecklas snabbt. Processen börjar med att undertrycka mellanrummen mellan bronkierna på grund av spänningar. Bronkierna blir anspända när ett allergen träffar, en hosta visas och ett försök att spåra orsaken till irritation. Situationen förvärras av att krisen kan pågå från ett par minuter till flera timmar.

Du måste veta att en astmatisk kris har tre perioder:

 • initial - manifestation av symtom;
 • värme - patienten börjar få panik innan kvävning;
 • omvänd utveckling - status astmatiker.

Symtomen på varje fas av astma är olika, det sista är särskilt farligt på grund av koma. Att tillhandahålla akutvård för bronkialastma kommer endast att vara effektiva med en exakt diagnos av den kliniska bilden.

Uppkomsten av ett farligt tillstånd uttrycks i följande:

 • klämma i bröstet, vilket inte tillåter andning fritt;
 • hosta, varefter en liten gul sputum frigörs;
 • dyspné;
 • irritation i struphuvudet;
 • väsande andning vid utandning.

En skarp hosta uppträder ofta på natten, attacken avslutas med separering av en liten mängd sputum. Alla tecken påverkar patientens välbefinnande signifikant. Trötthet visas, sömnlöshet utvecklas. Kvävning sker efter ett tag om du inte vidtar åtgärder.

Utöver symptomen kan fasens början bestämmas med yttre tecken:

 • puffigt ansikte - det verkar svälla, kinnbenets linjer försvinner;
 • huden blir blek och tar på sig en blåaktig nyans;
 • naglarnas färg ändras till blått;
 • kallsvett;
 • konstant frossa.

Du kan lindra en allergisk reaktion med antihistaminer som blockerar produktionen av histamin. Efter att symptomen har upphört börjar peeling av viskös tjock sputum. Hjälpen kommer att variera beroende på det provocerande allergenet.

Astmatisk status

Utöver detta tillstånd, med andnöd och kvävning, kan status astmatik utvecklas. Denna patologi kännetecknas av en varaktighet.

Terapeutiska hjälpmedel kommer att vara värdelösa, även de vanliga läkemedlen kommer inte att lindra krisen. Ett brådskande samtal från ambulantteamet och sjukhusvistelse av patienten kommer att krävas.

Det fortsätter i tre steg - från normalt till svårt tillstånd:

  Förlorat känsligheten för läkemedel som utvidgar bronkierna. En ångest utvecklas, kvävningen ökar: det är svårt att andas ut, hostan är inte produktiv, väsande andning i bröstet. Huden runt läpparna blir blå.

Behandling av status astmatik kräver brådskande åtgärder, så första hjälpen hjälper till att hålla kvar innan du går till läkaren. Det kommer inte att vara möjligt att ta bort detta tillstånd, men du kan stoppa symtomen och underlätta passage av luft. Det är möjligt att helt övervinna statusen endast med massiv terapi.

När du ska hjälpa?

Första hjälpen för en attack av bronkialastma kommer att krävas när de första symtomen utvecklas. Att förhindra dem från att utvecklas kommer att göra livet mycket lättare. Du kan känna igen krisen när det gäller en vissling i bröstet och andnöd.

Vad man ska göra med en astmaattack?

Akutvård för bronkialastma har en algoritm av åtgärder. Korrekt genomförande som garanterar återställande av andning.

 1. Patienten ska sitta ner eller till och med ligga på en plan yta. Positionen är nödvändigtvis avslappnad, till exempel lutar du dig tillbaka på ett stöd (stol, träd, vägg) eller på en hjälpande person. Om plantering misslyckas måste du lägga den på vardera sidan. Du kan inte vända dig på ryggen, detta kommer att provocera utvecklingen av en ny attack.
 2. Huvudet ska hållas lutat så att den allergiska personen inte kvävas på slemet.
 3. Remsa så långt som möjligt till midjan. Det är viktigt att öppna kroppens övre del så att inget pressar den: lossa hårda fästanordningar, ta av halsdukar eller slips.
 4. Om möjligt, ta bort allergener från räckhåll.
 5. Ta en drink med varmt vatten - det spolar slemhinnan från möjliga främmande kroppar (pollen, damm, etc.).
 6. Du kan stimulera utvidgningen av bronkierna med hjälp av smärtsyndrom - för att pressa nervändarna i knä eller armbågar. Detta kommer att skaka kroppens system från insidan som en elektrisk ström, bronkierna kommer att öppna.
 7. Ring en ambulans medan du fortsätter att ge hjälp.

Varje allergisk eller astmatisk person har en miniinhalator med en antihistaminlösning. Du bör använda den omedelbart efter utvecklingen av en kris..

Hur man lindrar en astmaattack?

Första hjälpen för bronkialastma består i användning av läkemedel som syftar till att lindra spänningar i bronkierna. Tid och ordning för medicinering bör komma ihåg för att informera läkarna.

Men ibland räcker inte detta, tillståndet fortsätter att försämras. Därefter appliceras inhalationsterapi med hjälp av en nebulisator med 20 minuters intervall. Se till att upprepa alla steg för att underlätta andningen..

Vad som ska finnas i en patients medicinskåp?

Du bör alltid ha en låda med nödvändiga läkemedel med dig. Dessutom är det viktigt att bifoga instruktioner om läkemedlen, deras handlingar och de symtom som de används i. Anledningen till att skapa guiden är att första hjälpen för skador är uppenbar - att stoppa blodet, men vad de ska göra med en astmaattack, många vanliga människor vet inte.

Innehållet i första hjälpen-kit rekommenderas av den behandlande läkaren, eftersom många läkemedel administreras individuellt. Mini första hjälpen kit innehåller:

 • fickinhalator (se till att kontrollera fyllningen) med en medicinsk lösning, för barn - en distans och spray;
 • antihistamin tabletter eller droppar;
 • hormonell medicinering.

Huvudregeln är att inte få panik, annars är det omöjligt att hjälpa. Alla åtgärder utförs i följd.

Behandling

Behandling av bronkialastma hos vuxna och barn skiljer sig inte, förutom i form av läkemedel och dosering. I barndomen används mer skonsamma medel, såsom bronkodilatatsprutor. För övrigt används läkemedel som innehåller salbutamol. Ämnet låter dig lindra spasmer på kort tid - mindre än 10 minuter. Effekten av dessa läkemedel varar under de kommande fem timmarna.

Behandlingsförloppet för en astmatisk attack väljs individuellt och beroende på personens tillstånd:

 • lunginhalering eller spray med salbutamol;
 • medium - behandlingen är mer allvarlig, starka antihistaminer och hormonella läkemedel tillsätts.
 • tunga - läkemedlen är desamma, men en ytterligare dos adrenalin injiceras för att provocera frisättning av hormoner.

Attacken anses vara kritisk om andningen slutar..

Förebyggande

Utvecklingen av sjukdomen kan förhindras genom att följa åtgärderna:

 • förbättra miljösituationen (flytta eller byta jobb);
 • städa upp var tredje dag;
 • observera personlig hygien;
 • använd hypoallergena hushållsartiklar;
 • ät sunt, mätt dieten med grönsaker.

Sluta kontakten med källan till allergenet. Att leva en hälsosam livsstil, stärka immunförsvaret är ett bra förebyggande av astma och hjälper kroppen att öka sin motstånd.

Utvecklingen av sjukdomen är en oförutsägbar process, särskilt när det gäller ärftlighet. Om det inte var möjligt att förhindra patologin är det nödvändigt att utesluta förekomsten av komplikationer. Var noga med att följa den föreskrivna behandlingen exakt.

Redaktör: Oleg Markelov

Räddare från huvuddirektoratet för Rysslands EMERCOM i Krasnodar-territoriet

Hjälp med en astmaattack

- Detta är ett syndrom av akut andningsfel, som utvecklats hos patienter med bronkialastma på grund av luftvägsobstruktion som är resistent mot bronkodilatorbehandling..

Ofta orsaker till statusastmatik är överdriven konsumtion av sömntabletter; lugnande medel; ta läkemedel som orsakar en allergisk reaktion från bronkierna (salicylater, analgin, antibiotika, etc.); överdrivet intag av inandade bronkodilatatorer (mer än 6 gånger om dagen); inflammatoriska sjukdomar.

Steg I: kvävningen ökar, attacken stoppas inte av inandning av krampläkemedel eller bronkodilatorer, smärta i hjärtat, hjärtklappning uppträder, blodtrycket stiger. På auskultation - ett överflöd av torr väsande.

Steg II: andningen blir ofta, grunt, i lungorna minskar mängden torr väsande tills de försvinner ("tyst lunga"). BP minskar, bradykardi.

Steg III: patienten tappar medvetandet och faller i koma (om behandlingen var otillräcklig)

1. Kontroll av vitala funktioner.

2. Ge patienten en bekväm halv sittande position

3. Släpp fast täta kläder, ge syreåtkomst

4. Med bevarat medvetande, inandning av berodual + 30-40% fuktat syre

5. Förbered allt som krävs för intravenös administrering: 5% glukoslösning intravenöst, 60-150 mg prednisolon intravenöst, 2,4% aminofyllinlösning 10 ml droppvis i 20 ml 0,9% natriumkloridlösning; i frånvaro av medvetande och andningsdepression: i / i 0,18% adrenalin 0,3 ml var 20: e minut tills en bronkodilatoreffekt erhålls

6. Förbered Ambu-väskan, ventilatorn.

Information: En patient med bronkialastma utvecklade plötsligt en astmaattack. Patienten sitter med händerna vilande på baksidan av en stol, andas andas, "avlägsna" torr väsande andning, hosta med svårt att separera slem. Bröstet är svullet, hjälpmusklerna är involverade i andning, snabb andning, takykardi.

Sjuksköterska taktik

HandlingarBerättigande
1. Ring en läkare genom en tredje part.Att tillhandahålla kvalificerad medicinsk vård
2. Lugna ner, lossna hårda kläder, ge frisk luft, ge en bekväm position med tonvikt på händerna.Psykomotional lättnad, minska hypoxi
3. Kontroll av blodtryck, andningsfrekvens, puls.Tillståndsövervakning
4. Ge 30-40% fuktat syre.Minska hypoxi
5. Ge inandning av Berotec (salbutamol): 1-2 inandning av uppmätt aerosol.För att lindra bronkospasm
6. Innan läkaren anländer bör patienten förbjudas att använda sin fickainhalator.För att förhindra utveckling av resistens mot bronkodilatatorer och övergången av en attack till statusastmatik
7. Ge en varm drink, ta varma fot- och handbad.För reflexreduktion av bronkospasm
8. Om de angivna åtgärderna är ineffektiva, ange parenteralt som föreskrivs av en läkare: aminofyllin 2,4% lösning av 10 ml; prednisolon 60-90 mg.För att lindra en anfall med måttlig svårighetsgrad och en allvarlig attack
9. Förbered dig för läkarnas ankomst: Ambu-väska, ventilator.För att vid behov genomföra återupplivningsåtgärder

Om det inte finns någon effekt och tecken på statusastmatik, se akuthjälp. Patienten ligger på sjukhus för behandling på intensivavdelningen (intensivvården). På avdelningen, om nödvändigt, är patienten försedd med konstgjord lungventilation (ALV). När man utför mekanisk ventilation, evakuerar en sjuksköterska sputum från andningsvägarna med ett elektriskt sug var 30-40 minuter och bevattnar dem med en alkalisk lösning.

Hur man lindrar en astmaanfall utan medicinering

Ingen inhalator: hur man lindrar en astmaattack

Under en astmaattack blir det svårt för en person att andas. Om du inte hjälper honom snabbt kan allt hamna i förlust av medvetande eller död. Om det finns en astmatiker i familjen, är det viktigt att studera alla hjälptekniker som låter dig blockera attacken.

Attacker börjar traditionellt oväntat. Först uppstår andnöd, som snabbt utvecklas till en torr torr hosta och andning. För att bli av med kvävning måste du använda en inhalator "laddad" med speciella mediciner.

Du kan inte få panik under en attack.

En person ska vara väldigt avslappnad och kontrollera varje inandning och utandning. Du måste ta en bekväm position, sitta ner eller ligga på magen. Alla trånga kläder (bälte, halsduk, slips eller tröskel med hals) måste tas bort för att underlätta andningen.

Rummet där den ohälsosamma personen är fylld med luft - du måste öppna fönster och dörrar, ge ett utkast. Allt som orsakar allergier måste tas bort från rummet: husdjur, rök eller en stark lukt.

Det rekommenderas också att dricka små slunkar med kallt rent vatten..

Enligt deras förmåga ges den ohälsosamma personen konserverad massage.

För detta är inte bara "klassiska" glasburkar lämpliga utan också lätt silikon.

Om det inte finns någon inhalator kan du ersätta den med alla allergiprodukter. I avsaknad av lämpliga läkemedel används folkrättsmedel. För att stoppa en enkel attack förbereds en speciell lösning. Du kommer behöva:

Allt är omsorgsfullt blandat. Medan lösningen är varm måste den ohälsosamma personen andas över den. Efter kylning - dricka Art. l. Parallellt kan du göra senapsplåster. De ligger på bröstet.

Hur man lindrar en astmaattack med en lökkompress?

En stor frukt krossas med ett litet rivjärn och placeras på en påse, som appliceras på baksidan mellan axelbladen. Personen måste förpackas i filtar och ges att sitta tyst. Konsistensen av vitlökskvel och vegetabilisk olja hjälper också. Denna produkt placeras på bröstet och täcks med en varm trasa..

Även om de "folkliga" åtgärderna har fungerat, måste du fortfarande söka hjälp från en läkare. Det är omöjligt att låta sjukdomen gå igenom, och en inhalator måste alltid vara till hands.

Det kommer inte att vara möjligt att lindra en allvarlig attack utan medicinering.

Var den första så ser alla om din världsbild!

 • om projektet
 • Villkor
 • Villkor för att hålla tävlingar

Medieregistreringscertifikat EL No.FS,

utfärdat av Federal Service for Supervision of Communications,

informationsteknik och masskommunikation (Roskomnadzor)

13 december 16+.

Grundare: aktiebolaget "Hirst Shkulev Publishing"

Chefredaktör: Dudina Victoria Zhorzhevna

Copyright (c) Hirst Shkulev Publishing LLC,

All reproduktion på webbplatsen utan tillstånd från utgivaren är förbjuden..

Kontaktinformation för kommunala myndigheter

(inklusive för Roskomnadzor):

i kvinnornas nätverk

Var god försök igen

Tyvärr är den här koden inte giltig för aktivering.

Ta bort en astmaattack utan en inhalator

Vem vet vad en astmaanfall är, kommer inte att riskera det utan kommer med efterlevnad att följa råd från en specialist.

Bronkialastma manifesteras av en extremt skarp sammandragning av bronkialvävnader, mycket sekretion produceras och syretillförseln är begränsad. Ett sådant tillstånd, när det är svårt för en person att andas, utan snabb hjälp kan sluta mycket dåligt. Brist på snabb hjälp blir en förutsättning för förlust av medvetande, ett dödligt slut (i de svåraste fallen).

Tecken på bronkialastma

För att korrekt hjälpa en astmatiker måste du känna till de viktigaste symtomen på sjukdomen:

 • skrämsel;
 • vissla, pipande i lungorna;
 • hård andetag;
 • hudens ansikte blir grå;
 • acceptans av en astmatisk person av en begränsad position;
 • svaghet, skakande ben, kropp;
 • svår andnöd;
 • det är svårt för patienten att tala, han uttalar faktiskt ord med stavelser;
 • en kraftfull hosta kan förekomma.

Vad man ska göra med en astmatisk attack

Om en astmaattack började vid en tidpunkt är det viktigaste att inte få panik, inte att bli förvirrad.

När en person blir sjuk börjar han kvävas, någon i närheten kan hjälpa honom. För att korrekt hjälpa en astmatiker måste du veta vad du ska göra för att stoppa en attack, vad du ska göra om det inte finns någon inhalator, vad du ska göra om det inte finns något sjukhus i närheten.

Vad är detta unika sätt som hjälpte nästan alla astmatiker att komma igenom osäkra stunder i deras liv?.

Dess huvudmekanism anses vara aktiv inandning genom näsan. Det ska vara skarpt, häftigt. Andas ut ska vara passiv.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt antalet andetag per cykel. Det är tillåtet för nykomlingar att ta fyra andetag / utandningar med ett intervall på 1,5 - 2 sekunder. Efter detta bibehålls en paus på 5 - 10 sekunder. Om det blir lättare för den ohälsosamma personen att andas, fortsätt med träningen upp till 32 andetag / utandningar.

Eliminera en astmaattack utan en inhalator

Det är lätt att ta bort en astmaattack när det finns en inhalator med ett speciellt farmaceutiskt medel till hands.

I detta fall får du i princip inte panik, andas in medicinen, slappna av, ta en bekväm hållning. Ta bort alla hårda kläder från patienten för att underlätta andningen.

Om inhalatorn inte är till hands kan du använda alla mediciner som har en antihistamineffekt. Om det inte finns några antiallergiska läkemedel, använd folkläkemedel.

En mild attack kan stoppas med en speciell lösning:

Gör en het lösning, låt de ohälsosamma dem andas.

Efter att lösningen har svalnat kan den användas för intag (astmatiker ges 1 till 2 msk..

l.). Du kan omedelbart sätta senapplåster.

Om det inte finns någon medicin till hands, en inhalator, kan du göra en ohälsosam lökkomprimering. Denna grönsak finns i nästan alla hem. Den krossas först med ett litet rasp, placeras inuti påsen, appliceras på baksidan (området mellan axelbladen). Patienten ska förpackas i varma filtar, låt honom sitta avslappnad. Du kan använda vall från vitlök och vegetabilisk olja.

Borttagning av en attack utan medicin

Om bronkospasm har börjat kan du ta bort dem genom att följa anvisningarna nedan:

  Avsluta allergenets verkan.

Astmaattacker börjar efter att patienten har kontakt med en faktor, ett allergen som provocerar bronkospasm. När en attack provoseras av ett husdjur, damm, mögel, rök, bör du lämna denna plats omedelbart eller täcka luftvägarna med en halsduk, krage, halsduk. Det är förbjudet att ta ett läge, böja sig. Detta kan förvärra krampen. Öva kort andning utvecklad av Konstantin Buteyko. Denna andningsteknik för astma hjälper till att bekämpa bronkospasm. Traditionellt utlöses en astmaattack av en sammandragning av en minskning av koldioxidnivån i blodet..

Detta tillstånd orsakar också reflexkomprimering av luftvägarna. Denna reaktion av kroppen behövs för att upprätthålla balans. Denna andning utförs på ett sådant sätt: en liten inandning genom näsan + en liten utandning genom näsan. Samtidigt måste du stänga näsan med fingrarna, hålla andan. Om det finns tecken på brist på syre, andas in. Sedan andas vi ut som vanligt. Avkoppling av ryggraden. För att göra detta måste du sitta på en stol, vända ansiktet mot ryggen, sätta en kudde under bröstet.

Om någon är i närheten av astmatikern, kan han göra ljusslag på ryggen. För att säkerställa flödet av frisk luft frigörs patienten från trånga kläder. Drick kaffe, te. Teofyllin, i vilken koffein metaboliseras, används för att förebygga och behandla astma.

Detta ämne hjälper till att slappna av luftvägarna, minska bronkiernas reaktion på irritationsmedel.

 • Håll dig lugn. Denna punkt är oerhört viktig för att lindra en astmatisk attack. Överexcitation, hård andning väcker spänningar i livmoderhalsen, pectoralis minor. Speciellt stör dessa muskelfibrer traditionellt spasm, som stör den vanliga inandningen.
  1. Sök medicinsk hjälp.

  Om du inte förstår hur du kan lindra en astmaattack från en person bredvid dig utan en inhalator, kan du prova någon av metoderna som beskrivs ovan..

  De är extremt effektiva.

  Algoritm för akutvård för en attack av bronkialastma

  Bronkialastma är en allvarlig allergisk sjukdom som utvecklas när immunsystemet är extremt känsligt för vissa typer av allergener. Med sin förvärring manifesteras ofta en attack av bronkialastma, vilket hotar patienten med allvarliga konsekvenser. Specifikt är därför akut vård för en attack av bronkialastma av särskild vikt, med hjälp av vilka läkare inte tillåter utveckling av komplikationer hos patienten, och patienten själv kommer att kunna ge stödjande terapi för sig själv..

  Vad är en astmatisk attack, hur fortsätter den

  För att tillhandahålla första hjälpen för en astmaattack är det värt att tänka på snabbheten av begynnande kvävning, som manifesterar sig som en minskning av nivån på klyftan mellan bronkierna orsakad av deras massiva långvariga stress.

  Det är värt att känna till ett faktum: attacker av bronkialastma kan pågå några minuter eller långa timmar, beroende på olika skäl.

  Utöver detta tillstånd kan en patient med astmatisk sjukdom utveckla status astmatik - en mycket lång attack av bronkialastma hos barn och vuxna. Att läka en attack av bronkialastma, första hjälpen kommer att vara svårt på grund av det faktum att de nuvarande medicinerna som en person tidigare tog i denna situation för oss inte kommer att hjälpa honom att övervinna attacken.

  Under statusen astmatiker behöver patienten fortfarande brådskande hjälp, på liknande sätt med en astmatisk attack.

  När allt kommer omkring är det extremt ofta så att patientens liv är direkt beroende av omständigheterna, hur korrekt och snabbt han fick första hjälpen för bronkialastma. Vi får inte glömma att att stoppa en attack av bronkialastma hjälper till att göra manifestationerna av sjukdomen inte så trög, och symtomen hos vuxna och små patienter försvinner också. Men endast erfarna läkare kan helt övervinna en attack hos en vuxen och ett barn med astma..

  Innan du lindrar en attack av bronkialastma är det värt att komma ihåg att den har tre perioder:

  • pre-astmatisk period, när den ohälsosamma personen börjar känna manifestationerna av det kommande fenomenet;
  • mitt i en attack;
  • omvänd utveckling av sjukdomen.

  Var och en av dessa perioder har vissa symptom på en attack, vars kunskap hjälper till att vidta vissa åtgärder och stoppa en attack av bronkialastma..

  Under den första perioden är det ganska viktigt att hitta tecken på en överhängande attack, som gör att du kan vidta åtgärder i rätt tid.

  Tack vare dem kan du försöka förhindra utvecklingen av en attack hos ett barn och en vuxen.

  När denna period med astma uppträder är symtomen på en attack följande:

  • trängsel i bröstet, vilket gör andningen svår;
  • hosta;
  • nysning;
  • riklig urladdning från näsan;
  • ökad trötthet;
  • sömnstörning;
  • irritabilitet.

  Attackens höjd inträffar efter en dag, medan den mest kraftfulla attacken oftast inträffar på natten.

  När det sker en omvänd utveckling, som inträffar omedelbart efter konsumtion av läkemedel, avlägsnas symtomen på sjukdomen jämnt, kvävningsattackerna försvinner, och det ackumulerade vattnet börjar flaga av - först kommer det ut visköst och tjockt, och sedan den mest flytande.

  Om en akut attack av bronkialastma inträffar, skiljer sig dess läkning betydligt från de terapeutiska åtgärder som används under remission..

  Samtidigt måste personlig terapi tillämpas på varje astmatisk person, som inte bara gör det möjligt att övervaka hälsotillståndet, utan också helt rätt att hitta ett tillstånd som gör det klart att en ny attack närmar sig.

  Behovet av akutvård för bronkialastma

  Eftersom astmaattacker kan uppstå när som helst, bör en person förbereda sig för detta i förväg. Men han är inte den enda som borde genomföra helande aktiviteter - i princip så att en person som kommer att genomföra första hjälpen och hjälpa till att snabbt lindra astmasymtom bör hjälpa honom..

  Tecken på utvecklingen av en attack inkluderar:

  • andas ut med en visselpipa, varefter det är svårt att andas in en ny portion luft;
  • hosta, under vilken en person inte kan andas ut hundra procent av luften, därför gör han det i delar;
  • svårigheter att utföra normal och hälsosam andning;
  • smärta i bröstet, vilket i synnerhet ofta inträffar vid en lång kurs av en attack;
  • väsande andning i andningsorganen som hörs även på avstånd.

  Ospecifika symtom på patologi inkluderar ångest och irritabilitet, huvudvärk, frekvent slöhet och slöhet, ökad hjärtfrekvens, nysningar, kliande hud, och så vidare..

  Om det vid första steget av sjukdomsförloppet inte tillhandahöll akutvård för bronkialastma hos barn och vuxna, kommer tecken på patologi att utvecklas - väsande andning och motsvarande visselpipa, manifestationerna av andnöd och hosta ökar, patientens röst förändras, liksom hans beteende och hudton i ansiktet.

  Vad man ska göra med en astmaattack?

  En sådan fråga är av intresse för de sjuka, liksom för de människor som kommer att behöva ge hjälp vid pre-medicinska manipulationer. Ju tidigare första hjälpen tillhandahålls för en astmatisk attack, desto bättre för offret, eftersom första hjälpen för en attack av bronkialastma har en specifik effekt på patientens framtida liv.

  Du bör be patienten att vara nervös, eftersom det påverkar korrekt kontroll av sin andning..

  Vad man ska göra med en attack av bronkialastma: akutvård

  Det finns en speciell metod för att tillhandahålla akutvård som ansvarar för att lindra symtomen på sjukdomen. De som inte vet hur man lindrar en astmatisk attack måste förstå den här åtgärdsmetoden..

  Om du följer dessa tips för akutvård för en attack av bronkialastma kommer det att hjälpa till att återställa astma till ett allmänt tillstånd.

  Följande regler minskar en kvävningsanfall vid bronkialastma:

  1. Först bör du försöka lugna ner och hjälpa astmatikern att andas, eftersom det viktigaste för att stoppa en astmaattack beror på att koppla av och lugna det astmatiska..
  2. Den andra saken att göra är att öppna fönstret så att rummet snabbt kommer att fyllas med den färskaste fuktade luften..
  3. Patienten måste hjälpa till att ta en mer bekväm och "säker" position i kroppen, där han ska stå eller sitta, medan han vilar händerna.

  Du kan också lindra astmaattacker genom att ligga på din sida..

 • Astmatikerns huvud måste vara lutat, vilket hjälper honom att andas normalt och inte kvävas på det snabbt strömmande sputumet.
 • För att underlätta andningen är det nödvändigt att ta bort slips, dekorationer och andra saker som stör normal inandning och utandning..
 • Om bronkialastma har utvecklats, är det nödvändigt under attackperioden att undvika situationer som leder till penetrering av mat i de inflammerade organen.
 • För de som är intresserade av hur man ska lindra offrets tillstånd och hur man kan lindra en astmaattack, kommer uppföljningsinformation att hjälpa - utvecklingen av chock i lederna kommer att utveckla en nervös kramp och öka bronkierna.
 • Om en astmatisk person har läkemedel för snabb lindring av en attack av bronkialastma, såväl som en inhalationsapparat, är det brådskande att använda dem i princip, men samtidigt strikt följa den dos som föreskrivs av läkaren.

  Hur kan man stoppa en attack med en inhalator? För detta ändamål rekommenderas det att använda det varje minut..

  Hjälp till det ohälsosamma och förebyggande av komplikationer måste utföras före ankomsten av läkare, som det är nödvändigt att ringa direkt. Läkare på telefonen måste beskriva tillståndet för en astmatik så mycket detaljer som möjligt, och sedan kan de föreslå vad annat som kan göras. Men det är nödvändigt att komma ihåg att det inte kommer att vara möjligt att helt övervinna attacken utan läkemedel.

  Hur man snabbt kan övervinna en attack om det inte fanns någon inhalator till hands

  I fallet när en person inte har en inhalator som kan hjälpa honom att övervinna en attack måste du omedelbart ringa ambulanstjänsten, där erfarna läkare kommer att informera dig om vilka åtgärder som ska utföras och hur man kan lindra tillståndet.

  Det är omöjligt att behandla och förhindra utvecklingen av sjukdomen utan att ta läkemedel.

  Så hur patienten tog bort (eller tog bort) anfallet medan han väntade på läkarnas ankomst?

  Vad är första hjälpen för en attack av bronkialastma?

  1. Under terapi och för att förebygga en attack rekommenderas att du tar ett bad för fötterna, medan temperaturen behöver högst. Värme tillsammans med ånga förbättrar blodflödet och normaliserar patientens andning.
  2. Lugn är också en stoppmetod, eftersom det i panik är en enorm mängd av ett hormon som kommer in i blodomloppet, vilket leder till en ökad förträngning av bronkier och andningsvägar när ett astmaattack utvecklas. Det är nödvändigt att inte få panik, för detta rekommenderas att ta en lång inandning och andas ut genom näsan.
  3. Terapi och snabb lättnad från en attack innebär användning av speciella övningar på läpparna, tack vare vilka andningsorganen kommer att förbli öppna under längre tid..

  Till exempel är en av dessa övningar att knäppa läpparna medan du gör en jämn och långsam utandning..

 • Du kan ge astmatiker en energidryck baserad på koffein, som innehåller teofyllin, som förhindrar andnöd och underlättar patientens andning. Men detta ämne innehåller te, dock är dosen där liten.
 • Test: Hur utsatt för lungsjukdom är du?

  Navigering (endast jobbnummer)

  0 av 22 ifyllda frågor

  Information

  Vår immunitet med dig är direkt beroende av vår typ av liv och näring.

  Endast en liten del av den är initialt på den genetiska nivån. Under livet får en person immunbrist, vilket sedan leder till olika slags sjukdomar, allergiska reaktioner och dålig hälsa. När du tar hand om din egen näring tar du hand om din egen immunitet, som sedan kommer att befria dig från nästan alla hälsoproblem. Detta test visar dig vad du ska fokusera på i din nuvarande diet. Vad man ska lägga till, vad man ska minska och vad som ska avstå helt.

  Du har redan tagit testet tidigare. Du kan inte starta det igen.

  Du måste vara inloggad antingen för att starta testet.

  Du måste klara följande utmaningar för att starta den här:

  resultat

  kategorier

  1. Ingen kategori 0%

  Ett akut behov av att ändra något!

  Utifrån din diet, immunitet och din egen kropp bryr du dig inte helt.

  Troligtvis blir du ofta sjuk, lider av problem med tarmsystemet och du hemsöks av en känsla av konstant trötthet. Det är dags att älska sig själv och börja förbättra sig. Du måste snabbt anpassa din diet för att minimera fett, mjöl, söt och alkohol. Ät mer grönsaker och frukt, mejeriprodukter. Nära kroppen genom att ta vitaminer, dricka mer vatten (nämligen rent, mineral). Stärka kroppen, minska mängden stress i livet, tänka mer positivt och övergången till en hälsosam kost blir mycket lättare, du behöver bara starta.

  Ditt immunsystem är ganska bra.

  Hittills, inte illa, men om du inte börjar bry dig om det mest noggranna, kan hälsoproblem börja (om det inte fanns några förutsättningar ännu).

  Speciellt allergier, ofta förkylningar, svårigheter i tarmsystemet och andra "läckerheter" i livet och åtföljer svag immunitet. För dig är det värt att tänka på din egen diet, för att minimera fett, mjöl, söt och alkohol. Ät mer grönsaker och frukt, mejeriprodukter. För att ge näring av kroppen genom att ta vitaminer, glöm inte att du behöver dricka mycket vatten (nämligen rent, mineral). Stärka kroppen, minska mängden stress i livet, tänk på det mest positiva sättet, och ditt immunsystem kommer att vara starkt under nästan alla år.

  Grattis!

  Du tar hand om din egen näring, hälsa och immunsystem. Fortsätt med det goda arbetet och dina hälsouppgifter kommer inte att bry dig under många år framöver. Glöm inte att detta främst beror på att du äter rätt. Ät hälsosam och hälsosam mat (frukt, grönsaker, mejeriprodukter), glöm inte att konsumera en enorm mängd rent vatten, temperera din egen kropp, tänk positivt. Bara älska dig själv och din egen kropp, ta hand om den och den kommer säkert att återge för dig.

  Hur ofta äter du snabbmat?

  • Några gånger i veckan
  • En gång i månaden
  • Flera gånger om året
  • Jag äter inte alls

  Äter du hälsosamma och hälsosamma livsmedel??

  Hur ofta äter du mat som innehåller den högsta mängden socker?

  • Dagligen
  • Några gånger i veckan
  • En gång i månaden eller mindre
  • Jag använder inte alls

  Tillbringar du fasta dagar eller andra rengöringsförfaranden?

  • en gång i veckan
  • Flera gånger i månaden
  • Flera gånger i månaden

  Hur många gånger om dagen äter du?

  • Mindre än 3 gånger
  • Frukost lunch och middag
  • Mer än 3 gånger

  Vilken typ av människor anser du själv?

  Hur ofta äter du bakverk och pasta gjord av lätt mjöl?

  • Dagligen
  • Några gånger i veckan
  • Flera gånger i månaden eller mindre

  Äter du bra?

  • Ja
  • Inte
  • Jag äter varierande, men samma rätter i många år

  Vilka produkter har du till frukost?

  Vilken tid äter du frukost?

  Har du matintoleranser?

  Tar du vitaminer?

  • Ja, regelbundet
  • Varje säsong
  • Sällan
  • Jag accepterar inte alls

  Hur mycket rent vatten dricker du per dag??

  • Mindre än 1,5 liter
  • 1,, 5 liter
  • 2, 5 liter
  • Mer än 3,5 liter

  Har du haft en matallergi?

  Vilka portioner äter du?

  • Medan det bryter in
  • Jag förblir lite hungrig
  • Jag äter tillräckligt, men inte för att "dumpa"

  Tar du antibiotika?

  Hur ofta äter du grönsaker och frukt?

  • Dagligen
  • Några gånger i veckan
  • Sällan

  Vilken typ av vatten dricker du?

  • Mineral
  • Rengörs av hushållsapparater med filter
  • Kokt

  Hur ofta konsumerar du jäsade mjölkprodukter??

  • Dagligen
  • Några gånger i veckan
  • En gång i månaden eller mindre ofta

  Äter du på samma gång hela tiden??

  Bronkialastmaattack.

  hur man tar bort och första nödhjälpen

  Bronkialastma kallas "pneumonisk pest i XX-talet." Tyvärr ger det inte upp sina egna positioner under 2000-talet. För närvarande lider ungefär var tionde invånare på planeten av astma. Denna sjukdom sparar varken barn eller äldre, den förhindrar människor att leva och arbeta i deras främsta liv - de står för en större andel astmatiker.

  Men om hos barn, med korrekt och snabb behandling, bronkialastma i de flesta fall passerar och barnet, som växer upp, kan glömma sin egen sjukdom, anses astma hos vuxna vara obotligt. Betyder det att en astmatisk person är dömd att leva i konstant skräck innan en överhängande attack??

  Att han skulle avstå från det verkliga livet? Inte. Det beror allt på patienten själv - på hur väl och noggrant han kommer att utföra ständig (grundläggande) läkning, hur han kommer att stärka sin egen kropp och skydda sig mot allergener, hur han kommer att förhindra utvecklingen av en attack i tid. Liksom alla andra kroniska sjukdomar genomgår bronkialastma perioder med remission (när sjukdomen avtar) och perioder med förvärring. En huvudsaklig och bokstavligen viktig uppgift för en astmatiker är helt rätt att förhindra en förvärring, och om den fortfarande inte lyckades, snabbt och perfekt stoppa (lindra) attacken.

  Mekanismen för utveckling av sjukdomen

  Bronkialastma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som ökar deras känslighet för otaliga irritationsmedel.

  De huvudsakliga manifestationerna av sjukdomen är paroxysmala kränkningar av bronkisens patency (spasmer av små bronkier, ödem i slemhinnan och ansamling av vatten i bronkierna). Kliniskt uttrycks detta i cykliska avsnitt av kvävning, hosta och pipande andning..

  Astma är baserad på allergisk inflammation i små bronkier, vilket kan orsakas av allergener som vi inhalerar med luften (aeroallergener eller inhalationsallergener).

  Det är partiklar av hushållsdamm, pollen, mögel, bilutsläpp, kemiska föreningar (kosmetika, parfymer, olika rengöringsprodukter, etc.). Ofta orsakas en allergisk reaktion av husdjur (epitelpartiklar, ull, fjädrar av fåglar och till och med insektsekretioner). Förutom aeroallergener som är i luften kan det förekomma matallergener vid astma: ägg, mjölk, spannmål, fisk, lök, choklad osv. Alkohol påverkar utvecklingen av sjukdomen negativt..

  Vilka specifika allergener som kan orsaka försämring bestäms individuellt för varje patient med specialtest.

  Astma orsakad av luftburna allergener kallas atopisk. Dessutom finns det infektiös astma. Detta betyder inte alls att det kan smittas. Infektiösa allergier kan orsaka inflammation i bronkierna i astmatiker. Mikroorganismer som är ofarliga för en frisk person hos en patient med astma leder till en förvärring. Med inflammation i bronkierna ökar deras känslighet för små irriterande orsaker. Kall luft, oftare andning, stark lukt orsakar spasm i musklerna som omger bronchierna. Bronchens lumen smalnar, och luft kan inte längre fritt passera genom dem.

  Andning är svårt. Dessutom är förtjockat bronkialslem (sputum) svårt att hosta upp. Sammantaget bildar det pluggar. Bronchens slemhinnor sväller, och som ett resultat av detta minskar deras permeabilitet ännu mer. Andnöd, oproduktiv hosta uppstår, den ohälsosamma personen lider av kvävning. Det är lättare för luft att komma in i bronkierna än att lämna dem, eftersom andningen är svår vid utandning. En karakteristisk höjdpunkt vid en astmaattack är ett vass, litet andetag med en försvagad, sträckt, ofullständig utandning.

  Vad du ska göra i fall av attack?

  En attack av bronkialastma är svår att förväxla med någonting, den fortsätter extremt våldsamt.

  Vid ett tillfälle, inom några sekunder, uppstår andnöd, det finns väsande vågor i lungorna hörbara även på avstånd, torr paroxysmal hosta. Ohälsosamma klagar över en känsla av fullhet i bröstet, det är svårt för honom att andas ut, han måste göra stora ansträngningar för att pressa luften ur bröstet. Han lutar sig instinktivt och vilar på något med händerna (bord, vägg, rygg på en stol) för att leta efter en position där musklerna skulle hjälpa lungorna att andas.

  En av de mer bekväma positionerna för en astmaattack är att rida på en stol (mot ryggen). Du måste dra en kudde under bröstet så att du kan vila mot stolens baksida.

  Om du har en astmaattack, försök först att lugna ner och normalisera din andning, försök att andas ut all luft från lungorna..

  Detta är oerhört viktigt, eftersom patientens tillstånd under en attack beror till stor del på förmågan att koppla av och lugna sig. Hos små barn med astma kan en attack lindras genom att stryka på ryggen (massage plus en känsla av komfort) och lugna försäkringar om att allt är bra och att allt kommer att gå snart. Barnet lugnar sig, och attacken försvinner verkligen. Det är svårare för vuxna, de litar inte så bra. Därför måste du försöka föra dig själv i ett balanserat tillstånd genom självhypnos eller avkoppling - välj vad som är mer lämpligt för dig.

  Öppna fönstret för att ge frisk luft.

  Och omedelbart (desto bättre, desto bättre!) Använd en doseringsinhalator (den ska alltid vara till hands) med ett av de kortverkande bronchodilatorläkemedlen: salbutamol (ventolin, salben), fenoterol (berotec) eller terbutalin (bricanil). Dessa läkemedel kallas astmaambulansprodukter. De hjälper till att snabbt lindra en kvävningsattack genom att agera på de släta musklerna i bronkierna. Ta två inandningar. Om tillståndet inte förbättras, efter 10 minuter - två till. Läkemedlen verkar snabbt (på några minuter), och deras exponeringstid är timmar.

  Det är meningsfullt att upprepa inandningarna mer än två gånger med ett intervall på några minuter, om åtgärden inte fungerade. Ökning av dos och frekvens av administrering kan orsaka biverkningar (yrsel, svaghet, huvudvärk, ökad hjärtfrekvens) på grund av överdosering.

  Förutom inandningar används aminofyllin, en effektiv bronkodilator, för att lindra en kvävningsattack. Specifikt används det oftast av ambulansläkare som kommer till ett samtal om en akut attack av bronkialastma. Injicerat intravenöst verkar aminofyllin extremt snabbt. Om du överger läkarhjälpen och begränsar dig själv till att ta ett piller kommer den önskade effekten bara om en minut.

  Och en halvtimme är en evighet för en person som kvävs av kvävning.

  Ta piller av alla antihistamin (antiallergiska) medel: suprastin, difenhydramin, tavegil, klaritin. Jag vill uppmärksamma det faktum att dessa läkemedel är mest effektiva redan i början av attacken..

  Ambulansläkare med en svår attack av bronkialastma gör som regel också intravenös eller intramuskulär injektion av glukokortikoider (hormonella läkemedel) - prednisolon eller dexametason. Om tillståndet förvärras och inhalationsläkemedlen är ineffektiva, kan patienten ta en prednisolonpiller själv.

  Huskurer

  Du kan uppleva befrielse från en akut attack av bronkialastma med hemläkemedel.

  Späd ut bakpulver i kokande vatten (2-3 teskedar per glas vatten) och tillsätt ett par droppar jod. Andas över detta ämne, ta sedan några slurkar (innan detta, kyl lösningen något - den ska vara varm). Om den här metoden inte omedelbart hjälpte, bör du inte fortsätta.

  En annan metod för att hjälpa till med en astmaattack är koppmassage. Någon från hushållet bör äga den, eftersom det är orealistiskt att göra det själv. Den redan beskrivna positionen att sitta vid en stol är bäst lämpad för en konserverad massage. En honungskål, petroleumgelé, en bomullspinne lindad på en penna och fuktad med alkohol, tändstickor kommer att vara praktiska. Smörj patientens rygg med vaselin, placera burken på lungområdet (för detta, sätt in en tänd bomullspinne i en sekund inuti burken och tryck snabbt bort burken mot huden).

  Flytta långsamt skålen upp och ner på patientens rygg (med en tillräcklig mängd vaselin orsakar denna procedur inte smärta). Gör denna massage några minuter på en sida av ryggen (till exempel till höger). Ta sedan försiktigt bort burken, tryck fingret mot huden vid burkens botten och släpp luft in i den.

  Upprepa massagen på andra sidan ryggen.

  Ta varma fot- och handbad, lägg senapplåster på bröstet. Dessa vanliga procedurer hjälper till att underlätta andningen..

  I den medicinska bilden av en attack av bronkialastma skiljer man tre perioder: ett pre-astmatiskt tillstånd, höjden av en attack och en period av omvänd utveckling.

  Den första perioden är viktig eftersom den gör det möjligt att i förväg känna igen en försämring och försöka förhindra den.

  Vid denna tidpunkt känner den ohälsosamma personen en trängsel i bröstet, vilket gör andningen svår, hosta, han har riklig näsutflöde, nysningar. Han blir snabb trött, blir irriterad, sömnen störs. Det här är de som drabbats av en attack..

  Attackens höjd inträffar inom ungefär en dag eller två. Traditionellt inträffar de svagaste attackerna på natten. Bortsett från manifestationerna av en attack, som nämnts tidigare, är det möjligt att bestämma patientens tillstånd genom yttre tecken: under en attack blir ansiktet puffigt, blekt, huden, läpparna och naglarna blir blå, frossa och svett uppstår.

  Efter att ha tagit läkemedel börjar en period av omvänd utveckling..

  Sputum lämnar (till en början tjock, viskös, sedan den mest flytande), och kvävningen avtar gradvis.

  Behandling av astma vid tidpunkten för en attack skiljer sig från de terapeutiska åtgärder som vidtas under remission. Ett personligt schema för basterapi måste utvecklas för varje patient. Endast i det här fallet kan du kontrollera ditt tillstånd och fånga en attack i tid. Läkningssystemet, som omsorgsfullt valts av en allergolog eller pulmonolog, hjälper de ohälsosamma att känna sig själva och leva ett fullständigt liv.

  Populära länkar

  Senaste artiklarna

  Populära artiklar

  Vi är i sociala nätverk

  Skapare och utgivares rättigheter är skyddade och skyddade av lagen.

  Bulkkopiering av artiklar (mer än 5 per webbplats) är förbjuden.

  Kopiering tillåten endast när den är aktiv, inte stängd från

  indexering av sökmotorer, länk till första artikeln / u>.

  Bronkial astma.

  Läkningsmetoder. Hur man tar bort en attack. Beredningar. Förebyggande

  • Säsongsbetonad (förknippad med allergier mot pollen från vissa växtarter eller till mycket höga eller låga lufttemperaturer);

  • Klimat (molnighet, vindar bidrar till att försämring av astma).

  • Mild persistent (konstant) - kvävning sker inte oftare än en gång per vecka;

  • Måttlig ihållande kurs - kännetecknas av dagliga attacker,

  • Svår peristalis - med ihållande andnöd.

  • Antal nattliga attacker per vecka;

  • Graden av sömn och fysisk aktivitetsstörning;

  • Behovet av att använda beta2adrenomimetika av kort varaktighet under dagen;

  • Allvarligheten av kränkningar av funktionen av yttre andning under förvärring och utanför den;

  • Dagsfluktuationer i toppvolymetrisk hastighet.

  • Untangekläder, öppningsluftåtkomst;

  • Andas in en snabbverkande produkt med hjälp av en nebulisator eller inhalator (Salbutamol, Berotek);

  • Du kan ta ett piller av Euphyllin;

  • Upprepa inandningen efter 20 minuter om effekten inte följs;

  • Ring för akutvård om kvävningen fortsätter att växa.

  Effektiv behandling av bronkialastma hemma

  Bronkialastma är en sjukdom i luftvägarna, som drabbar inte bara äldre utan också unga.

  Utvecklingen av bronkialastma främjas inte bara av yttre utan också av interna orsaker. Enligt statistik förefaller 80% av fallen av bronkialastma på bakgrund av allergier. En sådan sjukdom är osäker, eftersom den utvecklas snabbt och det är svårt att bota hundra procent. Småbarn får ofta astma till följd av kontakt med allergener. Nedan hittar du en beskrivning av denna sjukdom och behandling av andnöd med folkläkemedel.

  Bronkialastma - en sjukdom i bronkialträdet har en immunallergisk natur. Det kännetecknas av plötsliga kvävningsattacker med svår utandning. Kvävningsattacker inträffar mot bakgrund av ett fullständigt friskt tillstånd i kroppen

  Bronkialastma börjar med en infektion i nedre eller övre luftvägarna, vilket orsakar en allergisk reaktion.

  Andra skäl som bestämmer arten av bronkialastma går med i de vanliga allergenerna:

   Hypercitation av glatta muskelfibrer i bronkierna.

  Varje spänning i slemhinnan i bronkialet slutar i kramp.

 • Påverkan från den yttre miljön, som kan aktivera frisläppandet av allergimedierare i bronkierna.
 • Svullnad i bronkialslemhinnan under den inflammatoriska processen förvärrar andningen och gör det svårt att andas ut.
 • Liten slemproduktion leder till kvävningsattacker och torr hosta.
 • Vid bronkialastma påverkas små och medelstora bronkier.
 • Faktorer som bidrar till uppkomsten av bronkialastma

  1. Ärftlighet är inte huvudförutsättningen, men indikerar den troliga förekomsten av sjukdomen med hjälp av ett allergen.
  2. Klimat och jord.

  Enligt statistik bidrar lerjord till utvecklingen av bronkialastma med 94%, i slätter, i slätter och i mark med den högsta koncentrationen av grundvatten minimeras denna risk. Cykloner, molnighet, temperaturförändringar mellan säsongen ökar risken för bronkialastma.

 • Allergisk reaktion mot rökning
 • Arbeta på ett skadligt kemiskt eller bioföretag
 • Dålig ekologi
 • Felaktig näring
 • Kronisk bronkit eller infektioner
 • Orsakerna till utvecklingen av bronkialastma

  Bronkialastma är en allergisk reaktion från kroppen mot intrång av ämnen som orsakar ett otillräckligt svar på immunsystemet och aktiverar produktionen av histidin, histamin, anafylaxin, etc..

  Dessa ämnen utlöser en kedjereaktionsorganism av bronkialödem, vilket gör andningen svår..

  Vid kontakt med allergenet sker ödem i bronkialslemhinnan, tillväxten av utsöndring av bronkialkörtlarna och som ett resultat bronkospasm.

  Allergener kan vara produkter som kommer in i blodomloppet eller inhaleras med luften, reaktionen hos barn och vuxna är densamma:

  • Pollen
  • Husdamm, djurhår
  • Parfym och hushållskemikalier
  • mediciner
  • Mat

  symtom

  Symtom att titta på.

  • Torka hosta på natten eller på morgonen efter en viral sjukdom, som slutar med utsläpp av tjock sputum.
  • Öm hals
  • Nasal trängsel och utflöde
  • Klåda i huden

  En attack av bronkialastma åtföljs av följande symtom:

  • Svårigheter, grund andning med lång utandning
  • Behov av att hosta upp, vilket gör andningen svår, andfåddhet börjar
  • Anden i bröstet som kan höras på avstånd
  • Hjärtslag snabbare, en attack av rädsla börjar
  • Patientens karakteristiska position under en attack är ortopné
  • Andningsbrist kan orsaka yrsel

  Attacken kan pågå från ett par minuter till ett par timmar. Du kan lindra attacken genom inandning med bronkodilatorer eller genom intern administrering av aminofyllin.

  Det är svårt att diagnostisera bronkialastma hos spädbarn, vilket förklarar det med att små spädbarn inte kan ge ett tillräckligt svar på vad de känner.

  Diagnostik

  I närvaro av alla ovanstående symtom kan bronkialastma bekräftas med efterföljande laboratorie- och instrumentmetoder:

  1. Mer än 5 eosinofiler i det allmänna blodantalet
  2. Lyssnar på lungorna under andnöd
  3. Sputumanalys efter hostattacker
  4. Ökad nivå av total immunoglobulin E
  5. Bestämning av extern andning med hjälp av en spirometer
  6. Picfuometry
  7. Med hjälp av skarpningstest bestäms vilken typ av allergen som orsakar andnöd

  Astma-behandling

  Behandlingen av andnöd efter diagnosen är en lång och noggrann process.

  Endast mästare kan ordinera läkemedel i form av läkemedel och inandning.

  Traditionell medicin ger sina egna sätt att läka vuxna och barn hemma. Helande andfåddhet med folkemedel närmar sig både vuxna och barn. Första hjälpen är att eliminera kontakten med allergenet.

  Behandling av bronkialastma med folkläkemedel

  • Ett effektivt medel vid behandling av andnöd i hemmet är konsistensen av glycerin, honung och citron. Skölj citronen, gör en massa punkteringar och sänk den i kokande vatten, efter 5 minuter tar vi ut citronen och dränerar saften, tillsätt 2 msk glycerin och honung till en citron, vilket ger konsistensen till storleken på ml.

  Blanda konsistensen noggrant och låt den infunderas. Ta en matsked 20 minuter före måltiderna 3 gånger om dagen, för barn minskar vi dosen med hälften. Ingefära hjälper till att minska inflammation, vasodilatation, vilket förhindrar en kvävningsattack. Blanda lika stora andelar ingefära, honung och granatäpplejuice. Ta en gång om dagen. Blandad ingefära juice med 0,5 glas vatten, ta en matsked före sängen. Det är också bra att äta ingefära rå..

  För barn kan ingefära tillsättas te. Ett effektivt botemedel mot andfåddhet och symptomlindring.

  • Genom att ta konsistens och infusioner med tillsats av vitlök, som lindrar trängsel i bronkier och lungor, kommer du permanent att bli av med bronkialastma. Koka upp 10 vitlöksklyftor i 0,5 koppar mjölk. Använd detta botemedel på natten.
  • Eukalyptusolja hjälper till att bli av med slem och rensar luftvägarna. På natten kan du släppa några droppar eukalyptusolja på en kudde för att andas in de helande ångorna hela natten.

   Under dagen kan du droppa på en näsduk, en krage av kläder, oljedampar luktar oöverträffad och har användbara egenskaper. Mycket bra för barn.

  • Inandning med tallnålar och kottar. Koka uppsamlingen gr i ett glas vatten, andas in ångan två gånger om dagen. Lämplig för barn.
  • Lök oöverträffade kämpar mot inflammatoriska verkningar i kroppen, främjar utvidgningen av bronkens lumen, vilket normaliserar andning och förhindrar attacker av andnöd.
  • Behandla astma med inandning.

   Honunginhalationer är användbara för vuxna och barn, kommer att hjälpa till att lindra en attack och bota för alltid. Att göra sådana inandningar kommer att komma ihåg under dagen och kvällen. Inandning av ånga med alkoholhaltig propolis-tinktur är inte ett dåligt sätt att bli av med astma hemma..

   Späd ut den alkoholhaltiga propolis-tinkturen med persikaolja. Gör inandningar i 20 dagar i 1 minut. En effektiv metod för att bota andnöd.

  • För att bli av med en allergisk reaktion är det användbart att andas in röken från ett flammande malör eller en mamma och styvmor som inandning.

  Förebyggande hemma

  Förutom inandning och andra metoder för att läka hemma, måste du utesluta dåliga vanor: alkohol, rökning. Byt en skadlig arbetsplats.

  Rätt och hälsosam kost hjälper till att behandla astma snabbt och perfekt.

  Dieten bör vara allergivänlig för vuxna och barn. Uteslut skaldjur, grillad kött, bönor, tomater, jästbaserade livsmedel, citrusfrukter, jordgubbar, aprikoser, persikor, choklad, nötter, alkohol, kaffe.

  För att snabbt bota astma bör matbasen innehålla soppor, spannmål med grönsaker eller smör, sallader från tillåtna grönsaker och frukter, kyckling, kanin, kex, havregryn och kli, kompott, uzvars.

  Måltiderna bör vara fraktionerade, en gång om dagen. Mat måste ångas, ugnskokas,.

  Massera överkroppen med början från huvudet och arbeta ner till bröstet med krämer och eteriska oljor hjälper till att lossa slem och underlätta expektoration under en attack..

  För större effektivitet rekommenderas att du dricker lite vin under massagen..

  Du måste behandla astma vid dess första manifestationer och du blir frisk!

  Hur man lindrar en attack av bronkialastma korrekt hemma?

  Hur kan man lindra en attack av bronkialastma hemma? Denna fråga oroar alla människor i vars hem det finns en astmatiker. Första hjälpen för en astmatisk attack måste ges omedelbart, eftersom det i detta ögonblick blir extremt svårt för en person att andas och från tid till annan kan ett sådant tillstånd sluta inte bara med medvetenhetsförlust, utan också med döden.

  Det finns flera metoder för att lindra en astmaattack hemma, men säkert när det kommer måste du ringa en ambulans och rådfråga en läkare för att korrigera läkningen för att förhindra uppkomsten av nya otäcka symtom.

  Hur man hanterar en astmaattack?

  En astmaattack inträffar oftast vid en tidpunkt - till en början är det andnöd, senare andning och en oproduktiv hosta.

  Med astma, under en förvärring, känner en person en känsla av fullhet i bröstområdet, kvävning, det är svårt för honom att andas ut, eftersom bronkiallumumen smalnar och stör den normala luftcirkulationen.

  Vid astmakvämning måste du omedelbart ta mediciner i form av en inhalator och försöka att inte få panik. För att hjälpa till att trycka ut luften från lungorna genom att använda musklerna måste du sitta på en stol mot ryggen och dra en liten kudde under bröstet.

  Detta hjälper lite att underlätta andningen och tillståndet i allmänhet..

  Det är viktigt att slappna av för att underlätta andningen, försök att kontrollera inandning och utandning. Pososen måste vara väldigt bekväm, bekväm. Om ett barn har en astmaanfall kan han tappas eller läggas på magen och stryka rörelser i ryggen för att hjälpa barnet att slappna av och eliminera spasmer. Detta kommer att hjälpa barnet att lugna sig, vilket resulterar i att attacken kommer att passera utan hjälp av andra, utan att några läkemedel införs.

  När det gäller kläder måste det vara mycket gratis..

  Det är nödvändigt att ta bort olika band, bälten, snäva turtlenecks, halsdukar. Lufttillförsel måste vara försedd med ett öppet fönster, fläkt eller luftkonditionering.

  Om attacken inte inträffar för första gången har personen flera ampuller av Euphyllin-produkten på apoteket, som injiceras intramuskulärt. Du kan ge dig själv en injektion av mat innan ambulansen anländer. Du kan kontrollera dosen genom att ringa till sjukhuset eller akutmottagningen. Denna produkt finns också i form av piller, men det är inte helt avsiktligt att använda den under en attack på grund av effekten från början efter att den tagit den först efter 30 minuter. Denna tidsskillnad är oacceptabelt stor för en person som upplever en svår luftbrist..

  För att lindra en attack av bronkialastma, som just har börjat, kan du använda antihistaminerna Diphenhydramine, Suprastin, etc..

  Medicinering för att stoppa en bronkialattack kan göras med Prednisolone eller Dexamethason. Det är bättre att injicera dessa läkemedel intramuskulärt, om det inte finns sådana förmågor, är det nödvändigt att vänta på ankomsten av ambulanslaget.

  Astmaattack video:

  Folkrättsmedel för att lindra astma

  Hur kan man avlasta en attack av bronkialastma om det inte fanns några lämpliga åtgärder i hemmemedicinskåpet? Du kan göra detta med bakpulver..

  För att göra detta måste du ta läsk (2 tsk. Utan bild) per ml kokt varmt vatten, blanda och tillsätt 2 droppar jod. Först måste du andas över det beredda ämnet, och när det svalnar något, ta 2 msk. l. vatten. Detta botemedel är skyldigt att stoppa en mild astmaattack, men i de tröga varianterna kanske det inte finns någon lämplig effekt..

  Utan läkemedel kan du lindra en astmatisk attack med koppmassage. För detta behöver du:

  • medicinsk bank;
  • Vaselinolja;
  • en bomullspinne som måste lindas på en vedspett (lång) och fuktas med alkohol;
  • tändstickor eller lättare.

  Vaselinolja ska appliceras på baksidan av en person som har en attack så att det inte blir någon brännskada på huden och själva massage kan göras.

  Efter detta måste du sätta eld på tampongen, sätta in den snabbt i burken, dra den snabbt därifrån och sätta själva burken på ryggen på den plats där lungorna är belägna.

  Burkan måste flyttas längs personens rygg, utan att riva bort huden, ett par minuter.

  Därefter måste behållaren tas bort försiktigt, värmas upp med en tampong och tändstickor och fortsätta massage på andra sidan av ryggen.

  Astma första hjälpen video:

  Du kan också värma upp vattnet, hälla det i en handfat och göra bad för de övre och nedre extremiteterna..

  Vanliga senapplåster som placeras på bröstet hjälper också till att lindra astmaattacker..

  Om det inte finns några senapsplåster, kan du ta torr senap, lägga den i bomullspåsar eller hålla fast filmen och lägga den på bröstet och undvika att komma in i hjärtområdet.