Symtom och mediciner som används vid bronkialastma hos barn

 • Symtom

Astma är en kronisk sjukdom som involverar bronkierna, det vill säga den nedre delen av luftvägarna. Astma är ett tillstånd där väggarna i bronkierna är för känsliga för irriterande faktorer. Exponering för en yttre faktor irriterar det inre hålrummet i luftvägarna och leder till spasm i musklerna i luftvägsväggarna, ödem i slemhinnorna samt en ökning av slemproduktionen, som dessutom stänger lumen i bronkierna. I slutändan uppträder astmasymtom, främst andnöd.

Orsaker till astma hos ett barn

Det finns ingen enda orsak till astma. Det finns en bestämd tendens till denna sjukdom när barnets föräldrar diagnostiseras med någon form av allergi, inklusive atopisk dermatit..

Förutom genetiska faktorer inkluderar orsakerna till bronkialastma hos barn:

 • allergi mot luftburna allergener: husdammkvalster, pollen av gräs och andra växter, och djurskal
 • ofta virala infektioner
 • betydande miljöföroreningar
 • exponering för tobaksrök och mammalökning under graviditeten

Är bronkialastma härdbar hos barn?

Bronkialastma är en kronisk sjukdom. Detta innebär att dess symtom kan följa en person under hela sitt liv. Även om detta är ett mycket allvarligt tillstånd bör en sund förnuft tas. Svårighetsgraden av symtom och sjukdomsförloppet är individuell, sjukdomen kan i de flesta fall kontrolleras, vilket leder till att det inte försämrar barnets livskvalitet.

Bland barn med astma har mindre än 5% en svår form.

Symtom på bronkialastma hos barn

Bronkialastma hos barn ger följande symtom:

 • hosta
 • väsande andning
 • andningsproblem
 • en känsla av täthet och täthet i bröstet
 • återkommande bronkit

Hosta under en attack av bronkialastma är torr och anspänd. Det visas främst på morgonen och på natten, under sömnen. Andning hos sjuka barn har karaktär av pipande andning, väl hörbar under utandning.

Svårighetsgraden av symtom är varierande. Oftast uppträder symtom när de utsätts för en irriterande faktor. Endast några få fall av svår astma är kroniska och kvarstår under hela tiden.

Vad kan orsaka bronkialastmasymtom

Bronkialastma är för det första reaktionen i luftvägarna på irritation. Detta kan vara: djurskall, gräs, växtpollen, husdamm kvalster och andra allergener som barnet är allergiskt för.

Andra faktorer som orsakar de första tecknen på bronkialastma och förvärring av symtomen är tobaksrök och luftburet damm. Astmasymtom kan också uppstå på grund av stress, träning, exponering för för kall eller fuktig luft.

Hur man känner igen astma hos ett barn

Diagnos av bronkialastma baseras på intervjuer, barnforskning och bedömning av lungfunktion. Det händer att barnet under undersökningen inte visar några tecken, vilket inte betyder att barnet inte har astma. Symtom kan till exempel bara uppstå under infektion eller träning.

För att känna igen astma måste lämpliga diagnostiska test utföras för att bedöma luftflödet genom luftvägarna. Den första studien är spirometri, som låter dig uppskatta hur mycket luft ett barn kan ta in lungorna och släppa ut.

Det andra testet är att mäta den maximala expiratoriska flödeshastigheten. Studien består av att snabbt andas ut luft till en anordning som kallas en toppflometer. Studien upprepas tre gånger. I diagnostik kan du också använda provocerande test..

Behandling av bronkialastma hos ett barn

Det finns inga läkemedel som ger ett komplett botemedel mot astma, men du kan effektivt kontrollera sjukdomsförloppet och förhindra att det försämras. Med rätt behandling kan tecken och symtom undvikas, vilket resulterar i en förbättrad livskvalitet och frihet från aktivitetsbegränsningar för andra barn..

I grund och botten används två typer av läkemedel vid behandling, dels ett bronkial dilatatorläkemedel, som lindrar astmasymtom. Tjänade som inandning vid förvärring av symtom.

En indikator på korrekt kontroll av bronkialastma är den frekvens som detta läkemedel används. Om det är mer än två gånger i veckan är det nödvändigt att konsultera en läkare, eftersom det indikerar dålig kontroll av sjukdomen.

Det andra läkemedlet är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det lindrar inte symtomen på sjukdomen, men vid regelbunden användning påverkar det tillståndet i bronkierna. Dessa läkemedel är utformade för att förhindra attacker av bronkialastma..

I sin tur hjälper glukokortikoider att kontrollera sjukdomsförloppet. Beroende på kontrollen av sjukdomen kan läkaren gradvis minska dosen av läkemedel..

Bronkialastma hos barn: behandling, droger, symtom, hjälp med attacker

Bronkialastma är ett speciellt tillstånd hos barnets bronkier när de är redo att reagera med en kramp mot inträde av ett visst allergen eller deras olika typer. Oftast är patologin genetiskt bestämd, därför kan den manifestera sig vid olika åldrar, även hos barn under ett år, men oftare registreras den vid 2-5 år.

Bronkialastma hos barn inträffar med en förändring i perioder med förvärring och remission, medan varaktigheten för var och en av dem kommer att variera beroende på individuella egenskaper, levnadsvillkor och mediciner som tas. Du kan inte få det från en annan person. Om ett barn börjar hosta eller får väsande andning efter kontakt med en person som hade liknande symtom, indikerar detta bronkial hindring, vilket uppstod som en följd av en kollision i bronkialväggen med ett virus.

Diagnosen ställs efter några instrumentella och laboratorieundersökningar. När det väl är etablerat gör det inte ett barn funktionshindrat, men för att upprätthålla en tillräcklig livskvalitet kräver det många restriktioner för dietens natur, hemvistregion, fysisk aktivitet, medicinering eller förmåga att skaffa husdjur.

Tyvärr, i detta skede är bronkialastma obotlig och kan inte "växa ut". Med hjälp av läkemedel och en behandling kan du bara upprätthålla en remission av sjukdomen under lång tid.

Lite om bronkierna

Bronkierna är broskrör som är en förlängning av luftstrupen. Huvudbronkierna avgår från det senare på 5-6 bröstkotor i mängden 2 bitar - höger och vänster. Vidare grenar de sig till flikar, av vilka det finns två till höger (eftersom det bara finns två flikar i höger lunga) och tre till vänster. Var och en av lobulärerna är uppdelad i segment, ledande luft till segmenten (bitar) av loben, och de i sin tur i delvis segment, sedan interlobular och intralobular. Det sista steget är andningsbronkiolerna - rör som passar direkt till de strukturer där syre erhålls från luften och det senare transporteras direkt i blodet.

Bronkialväggen består av tre membran:

 1. Inre, slemhinnor. Under det finns ett löst submukosskikt, som innehåller nervändar, lymfatisk vävnad, en uppsättning lymfatiska kapillärer, änddelarna av körtlarna som producerar bronkialslem (om dessa körtlar dör, torkar slemhinnan och blir inflammerad).
 2. Medium, bestående av tre typer av vävnader: fibrös, brosk och muskler. Ju mindre bronkets kaliber, desto mindre broskvävnad i det, och vice versa, desto större är det, desto tätare är brosket. Med en minskning av bronchiens diameter ökar tjockleken på de liggande snedcirkulära muskelfibrerna.
 3. Adventitia, yttre skal. Den består av lös bindväv.

Slemhinnan innehåller många olika celler. Den:

CelltypFungera
BägareDe producerar slem som fångar dammpartiklar och mikrober som kommer in i bronkierna med luften. Detta damm avlägsnas med hjälp av cilierade celler. Blekcellerna är ojämnt belägna: i vissa områden är förhållandet mellan cilierade och bägge celler från 4: 1 till 7: 1, i andra är det 1: 1. Med avstånd från huvudbronkierna blir dessa celler mindre och mindre.
FÖRSEDD MED ÖGONHÅRDe tar bort slem, som innehåller damm och neutraliserade mikrobiella partiklar
MellanliggandeDessa celler är långsträckta, som finns mellan olika typer av celler
basalBägare och cilierade celler i slemhinnan bildas av dem:
Clara-cellerDe producerar enzymer som bryter ner ytaktivt medel, det vill säga ett ämne som förhindrar att alveolerna kollapsar. På så sätt producerar de en del av ytaktivt medel. I bronkioler ersätter de bägge celler
M-cellerDe fångar mikrobiella celler och rapporterar dem till immunceller så att de kan utveckla specifika antikroppar riktade endast mot dessa mikrober
Kulchitsky-cellerTillverk hormonliknande ämnen som påverkar bronchens lumen
Immunceller: plasma, mast, leukocyter och eosinofilerNormalt är de få. De bildar immunologiskt skydd mot antigener och mikrober som kommer in i luften

När ett barn födas, bildas huvuddelen av bronkialträdet redan, men det fortsätter att förgrena sig. Storleken på bronkierna utvecklas intensivt under det första året och under puberteten.

Under det första året utvecklas cilierade celler och andra celler i slemhinnan, så det finns lite skyddande slem i bronkierna och det utsöndras inte tillräckligt bra. Detta gör att de nedre luftvägarna lättare infekteras..

Brosket i bronkierna hos barn under ett år är mjukare och mer elastiskt, vilket gör det möjligt för dem att röra sig. De bronkiala musklerna är inte heller tillräckligt utvecklade, som ett resultat fungerar hostreflexen inte bra, och små bronkier är lättare tilltäppta med slem under inflammation.

Vad händer med astma

Med astma utvecklas inflammation i bronkialväggen: i dess submukösa lager ökar antalet immunceller. I grund och botten är detta celler, antalet ökar med allergier: eosinofiler, basofiler, mastceller, T-lymfocyter. När allergener kommer in kastar de ut en stor mängd biologiskt aktiva ämnen. Detta leder till svullnad i slemhinnan och produktion av stora mängder slem i dess körtlar. Resultatet är andningssvårigheter, hosta, väsande andning, hörbar vid utandning.

Ämnen som frisätts av eosinofiler och mastceller, samt ämnen som syntetiserats av andra immunceller som svar på deras utsöndring, utlöser reaktioner av kronisk inflammation i bronkialväggen, vilket leder till att ärrvävnad uppträder under slemhinnan. På grund av detta blir bronkierna hyperreaktiva, det vill säga de spaserar sedan omedelbart som svar på allergener.

Klassificering av sjukdomen

Det finns sådana former av bronkialastma:

 1. Oftast allergisk (atopisk). Det kan ta formen:
  • bronkit (det vill säga med hosta och slem);
  • en kombination av samtidigt astmatiska symtom och en rinnande näsa med frisläppandet av en riklig mängd lätt snot;
  • en kombination av astmasymtom med nysningar, nästoppning, utsläpp av lätt snot;
  • exogen astma: när symtom uppträder som svar på kontakt med allergener (djurskal, pollen, mat, hushållskemikalier och dekorativ kosmetika).
 2. Icke-allergisk astma. Det förekommer vid kontakt med proteinfria ämnen som inte kan vara allergener. Dessa är ämnen som produceras av industriell produktion, mediciner. Icke-allergiska former av astma förekommer också som svar på neuropsykisk överbelastning, endokrina sjukdomar, fysisk ansträngning, intrång av mikroorganism.
 3. Blandad astma, när karakteristiska symtom kan uppstå som svar på både ett yttre allergen och en infektiös, endokrin eller neuropsykiatrisk sjukdom.

Ett barn i alla åldrar kan få astma, men det finns oftast hos barn som är 2-5 år.

Orsakerna till utvecklingen av patologi

Ökad bronkial reaktivitet kan bero på:

 • Ärftlig predisposition (cirka 60% av barnen har släktingar som lider av bronkialastma). Sjukdomen kanske inte förekommer, men om:
  • barnet föddes till följd av svår förlossning eller efter en svår graviditet;
  • när han föddes för tidigt;
  • om han bor i en miljömässig smutsig stad ökar hans chanser att astma uppträder i tidig barndom.
 • Miljöfaktorer:
  • damm: industriell och inhemsk;
  • djursaliv;
  • fjädrar och dun av fåglar;
  • hushållskemikalier;
  • allergiframkallande ämnen i livsmedel;
  • mikrobiella partiklar: bakterier, svampar, virus, som inte nödvändigtvis behöver utlösa sjukdomen (till exempel ARVI eller bihåleinflammation), men kan framkalla en attack av bronkialastma;
  • tobaksrök;
  • mediciner (det finns till och med en diagnos av "Aspirinastma" och "Steroidastma");
  • parfymprodukter;
  • luftföroreningar;
  • förändringar i miljöförhållanden: kyla, åskväder, hög luftfuktighet.

  Oftast provoseras astma av en kombination av flera allergener..

 • Interna faktorer: endokrina, infektiösa, neuropsykiatriska sjukdomar, barnets stora vikt.
 • Några andra faktorer, till exempel fysisk aktivitet.

Astmaförloppet förvärras av sjukdomar i de inre organen. Det huvudsakliga "felet" faller på mag-tarmkanalen, där de kan utvecklas: dysbios, gastrit, gastroduodenit, förstoppning, galldysskinesi. Tarmarna är en bra behållare för toxiner. Med hans sjukdomar kan de kvarstå där länge och gradvis komma in i blodet..

symtom

Under bronkialastma finns det tre perioder:

  Eftergift. Samtidigt känner barnet sig absolut eller nästan friskt; han har ingen hosta, ingen väsande andning eller andra symtom. Om astma manifesterar sig i en tidig ålder eller har en svår förlopp, då på grund av den ständiga bristen på syre i hjärnan, släpar barnet bakom sig i neuropsykisk utveckling, blir vittigt, känslomässigt labil.
  Remission händer:

 • komplett: barnet är inte orolig för någonting;
 • ofullständig: det är svårt att utföra några åtgärder, mindre ofta vill du spela utomhusspel;
 • farmakologisk: att uppnå en reträtt av sjukdomen är endast möjlig genom att använda läkemedelsbehandling.
 • Förvärrande. Dessa är tidsintervallen under vilka anfall noteras. Beroende på varaktigheten av dessa intervall och arten av deras manifestation, diagnostiseras svårighetsgraden av bronkialastma.
 • Bronkialastmaattack. Detta är namnet på tillståndet när huvudsymtomet uppstår - svårigheter att andas ut och andas vid utandning. Denna status uppträder vanligtvis på natten eller på kvällen; hos barn föregås det ofta av speciella tecken före attack.
 • De symtom som man kan misstänka bronkialastma hos barn är exakt manifestationerna av en attack. Det kan börja med uppkomsten av tecken före attack, som observeras från flera minuter till tre dagar. Den:

  • tearfulness;
  • ökad irritabilitet;
  • sömnstörning;
  • dålig aptit;
  • till en början - frisläppandet av en riklig slemhinnor, sedan - en tvångshost, huvudvärk, efter några timmar hosta intensifieras, blir lite fuktigare.

  Attacken själv börjar på kvällen eller på natten när följande symtom visas:

  • torr hosta, vilket kan vara bättre om barnet sitter eller på fötterna;
  • andning blir visslande, hes, inandning är särskilt svårt;
  • skrämsel;
  • barnet rusar omkring i sängen;
  • kroppstemperaturen är normal, kan stiga något;
  • huden är blek, fuktig, med blå runt munnen;
  • ökad hjärtrytm.

  En attack kan initialt försvinna på egen hand inom några minuter till flera dagar. Förvänta dig inte att situationen kommer att lösa på egen hand, eftersom det är farligt att sakna syre till hjärnan och andra vitala organ. I detta fall behövs hjälp: optimal - inandning av bronchodilatorläkemedel (bäst av allt - icke-hormonellt "Berodual").

  Efter att attacken har passerat blir hosten fuktig, det vill säga bronkialslem hostar upp. Hos barn över 5 år kan man se att sputum med astma är viskös, glasartad.

  Attackens gång beroende på typ av astma

  Med utvecklingen av en sådan underart som astmatisk bronkit, som vanligtvis utvecklas mot bakgrund av akuta luftvägsinfektioner, visas följande symtom:

  • fuktig hosta;
  • dyspné;
  • svårigheter att andas ut.

  Skillnaden mellan allergisk astma är den snabba utvecklingen av en attack. Om hjälp med inhalerade bronkodilatatorer startas omedelbart, avtar attacken snabbt.

  Icke-allergisk astma kännetecknas av en gradvis utveckling av en attack. Den tillhandahållna hjälpen leder inte till omedelbar effekt.

  Klassificering av beslag efter svårighetsgrad

  Barnet är humörigt, rastlöst.

  Blek hud, blåaktig läppar

  Barnet är väldigt rastlöst.

  Huden är blekblå; kallsvett på huvudet, blåaktiga läppar

  Typ av attackLätt attackMåttlig attackAllvarlig attackStatusastma är ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas både på egen hand och som ett resultat av en överdos av bronkodilaterande läkemedel
  AndetagLite andningssvårigheterBullrig, väsande andning, näsvingarna är involverade i andning, musklerna mellan revbenenAndning är både oftare än normalt och bullrigt och kräver att alla muskler inkluderas i blodet med syreOfta, bullriga
  Astma hostaTorka som om det trängerKramper, varefter tjock, viskös slim inte går braKanske inte ärI detta fall är hosta och kräkningar tecken på förbättring.
  TalInte trasigTala i separata fraser eller ord med svårigheterKan inte tala, har svårt att uttala enskilda ordOmöjligt: ​​all kroppens energi spenderas på andning
  Allmän statusVärre än i hälsa, men i allmänhet inte dåligtMycket svårt kan inkludera förlust av medvetande eller olämpligt beteende

  Svårighetsgraden beroende på förvärrandet av astma

  Astmatapi hos ett barn beror på denna klassificering. De viktigaste kriterierna som det bygger på kan bedömas av alla föräldrar. Vissa av dem bestäms av läkaren och beskrivs i avsnittet "Diagnostics".

  TeckenAstma i lungan, episodisk kursMild astmaMåttlig astmaSvår astma
  Hur ofta förekommer symtom på kvävning?Mindre än en gång i veckan, på kort sikt1 gång / 7 dagar eller oftare, inte varje dagDagligenStändigt
  exacerbationerVarar flera timmar - flera dagar. Mellan förvärringar känns barnet bra, andas normaltLeda till störning av fysisk aktivitet och sömnStör av fysisk aktivitet och sömnOfta begränsar fysisk aktivitet betydligt
  Frekvens av nattliga symtom2 gånger i månaden eller mindreOftare 2 gånger i månadenOftare än en gång i veckanFrekvent
  Peak expiratory flow (PEF) eller FEV på 1 sekundMer än 80% av normenMer än 80% av normen60-80% av normenMindre än 60% av normen
  Med dagliga fluktuationer mindre än 20%Dagliga fluktuationer: 20-30%Dagliga fluktuationer - mer än 30%Dagliga fluktuationer - mer än 30%

  Funktioner av manifestationerna av astma hos barn i olika åldrar

  Bronkialastma i olika åldersgrupper manifesterar sig på olika sätt. Föräldrar måste vara uppmärksamma på symtomens funktioner för att hjälpa barnet i tid, diagnostisera sjukdomen och sedan uppnå fullständig och stabil remission genom konstant eller läkemedelsadministrering av läkemedel.

  Kursens funktioner hos spädbarn

  Under 1 års ålder är astma svårast att diagnostisera, eftersom dess manifestationer skiljer sig från de "vanliga", klassiska som beskrivs ovan:

  • det måste finnas en prodromal period med flytande slem från näsan, konstant nysningar, torr hosta;
  • de enda tecken som fastställts av läkaren är svullna mandlar, en enda torr väsande över lungorna;
  • barnet blir rastlös, irriterad;
  • sover inte bra;
  • från mag-tarmkanalen kan det finnas antingen förstoppning eller diarré;
  • andning blir "snytande", andas in - ofta och kort, utandning - med en visselpipa och ljud.

  Funktioner hos barn 1-6 år gamla

  Upp till 2 år kan det bara vara en ökning i frekvens och intermittent andning i en dröm, under utomhusspel, fysisk träning.

  Hos barn som är 2-6 år är dessa:

  • rastlös sömn;
  • periodisk hosta, som endast kan visas under sömnen;
  • torr hosta, och ibland visas en känsla av klämma i bröstet vid fysisk ansträngning, utomhusspel;
  • andas genom munnen ger en svår torr hosta.

  skolbarn

  Tecken på astma hos barn i denna ålder är:

  • hosta under sömn;
  • hosta efter träning;
  • barn försöker springa och hoppa mindre;
  • under en hostattack försöker barnet ta sittande, medan han böjer sig, lutar sig framåt.

  Astma hos ungdomar

  Vanligtvis vid denna ålder har diagnosen astma länge fastställts. Barnet vet redan att han kan provocera en attack och måste ha en inhalator med sig. Det händer ofta att vid tonåren verkar astma passera, men faktiskt kvarstår den ökade reaktiviteten hos bronkierna, "väntar i vingarna." Ofta registreras fall när en sjukdom som har gått i tonåring återvänder i ålderdom..

  Diagnostik

  Det är nödvändigt att konsultera en pulmonolog för att diagnostisera astma för föräldrar till barn som:

  • nästan varje förkylning åtföljs av hosta och torr väsande, vilket ger läkaren rätt att diagnostisera "broncho-obstruktivt syndrom";
  • vid pipande andning eller torr, förekommer oproduktiv hosta:
   • a) under den varma säsongen, under blomningen av vissa växter;
   • b) efter fysisk ansträngning;
   • c) medan du tar vissa mediciner (särskilt om de innehåller acetylsalicylsyra);
   • d) under skräck, stress, stark känsla.

  Den viktigaste diagnostiska metoden är toppflödesmetri. Det utförs med en bärbar toppflödesmätare, som liknar ett rör i vilket barnet kommer att behöva andas ut luft med maximal hastighet. Detta gör att du kan uppskatta den maximala expiratoriska flödeshastigheten, tack vare vilken du kan bedöma bronkisens tålamod..

  Toppflödesmetri utförs från 5 års ålder, när det redan är möjligt att samarbeta med barnet. Det utförs två gånger om dagen: först på sjukhusmiljö, sedan hemma, fixa parallellt barnets dagskurs, läkemedelsschemat. Så du kan analysera vad som påverkar början av en attack, effektiviteten av de läkemedel som tas.

  Peak flowmetry utförs när du står vid en vald tid innan du tar läkemedlen. Om du behöver utvärdera effektiviteten hos inhalerade bronkodilatatorer, görs mätningar innan inandning, och sedan - 20 minuter efter att du tagit läkemedlet. Bedömningen utförs enligt nomogramet, som inte bara tar hänsyn till de erhållna indikatorerna utan också barnets tillväxt.

  Den högsta expiratoriska flödeshastigheten (PSV) är 80-100%, med dagliga avvikelser på mindre än 20%. "Före fara" - PSV 60-80%, dagliga fluktuationer 20-30%. I det här fallet måste du öka doseringen av de läkemedel som utgör "basterapi".

  Om PSV är mindre än 50%, och de dagliga fluktuationerna är mer än 30%, behövs akut hjälp för bronkialastma, som måste startas hemma med efterföljande sjukhusvistelse.

  Sjukdomsterapi

  Behandling av bronkialastma hos barn börjar med uteslutning från barnets liv av de saker som kan provocera en attack. För det första är det ett hypoallergeniskt liv, och för det andra en hypoallergenisk diet.

  Hypoallergeniskt liv

  Följ dessa regler för att hålla ditt barn så få allergener som möjligt:

  1. förvara böcker i ett stängt skåp;
  2. förvara inte kläder, särskilt ullkläder, i barnrummet, och ännu mer, inte spruta dem med malavvisande;
  3. köp inte mjukleksaker för barn, rengör de donerade kopiorna med en dammsugare, tidigare förpackad i våt gasväv;
  4. tvätta mjukleksaker och sängkläder med hypoallergeniska pulver och akaricidprodukter för att döda eventuella husfästingar;
  5. ta bort husdjur från huset;
  6. om det finns fisk, mata dem "våta", inte torrmat;
  7. ventilerar ständigt rummet, använd luftrenare som HEPA-filter, som tar bort ull, damm, svampsporer;
  8. under städning bör barnet inte vara i rummet;
  9. badrum och toalett måste rengöras med vinäger från mögelsporer;
  10. optimal täckning för toaletter och badrum - plattor, inte linoleum.

  Drogbehandling

  Det innehåller två aspekter:

  • basterapi;
  • akuta mediciner.

  Detta är namnet på läkemedelsbehandling som syftar till att undertrycka allergisk inflammation och en predisposition för bronkial spasm. Att ta läkemedel med basterapi varar minst tre månader, i svåra fall måste de användas året runt.

  Grundläggande terapimetoder kan vara:

  • hormonell;
  • icke-hormonell;
  • ytterligare.

  Icke-hormonell terapi

  Detta inkluderar flera grupper av läkemedel. Låt oss överväga dem mer detaljerat.

  Mastcellmembranstabilisatorer

  Som nämnts ovan finns de så kallade mastcellerna i submukosa i bronkierna. De innehåller granulat med olika ämnen - inflammatoriska mediatorer. När man möter ett allergen blir cellmembranet permeabelt, och ämnen från granulerna slocknar, vilket utlöser bronkospasm, hosta, slemutsöndring.

  Om du "fixar" membranen i mastceller kan du undvika svullnad i bronkialslemhinnan, deras spasmer. Med hjälp av dessa läkemedel stoppas inte en attack, men - vad som är mycket viktigare - det förhindras, förlänger intervallen mellan symtomen på kvävning och hosta.

  Tyvärr fungerar dessa läkemedel inte omedelbart; de har en kumulativ effekt, så du måste ta dem i minst 3 månader. De börjar "arbeta" inom 2-12 veckor, deras effekt fortsätter under en tid efter kursens slut.

  Membranstabilisatorer inkluderar följande läkemedel:

  • Kaklat i form av en inhalationsaerosol;
  • "Kromogen" - aerosol för inandning;
  • Intal (natriumkromoglykat) och Intal plus - kapslar med pulver för inandning;
  • "Tayledmint" - en inhalator med en speciell anordning som skapar ett moln av fina partiklar av läkemedlet framför munnen, vilket 1,5 gånger förbättrar leveransen av läkemedlet till bronkierna i liten kaliber;
  • "Ketotifen" - ett läkemedel i tabletter.

  Du måste börja använda dem 10-14 dagar från början av blomningen, om attacker orsakas av pollen av säsongsbetonade växter.

  Intal ordineras 4 gånger om dagen, kaklat och kakelmynta - två gånger. Om mot bakgrund av användningen av läkemedlet uppstod en mild attack i stället för Intal, kan du använda Intal Plus, som inte bara innehåller en membranstabilisator utan också en bronkodilatator. Det tillämpas "Intal +" på en kort kurs, i slutet av förvärringen måste du igen byta till "Intal" eller "Tiled".

  Använd inhalatorer med "Intal", "Kromogen" eller "Tayled" enligt följande:

  • för att ämnet ska komma till mastcellerna i bronkierna rekommenderas det att inandera barnet med bronkodilatorer innan du använder dessa inhalatorer;
  • försök ta så många andetag som möjligt från en kapsel;
  • du måste andas in läkemedlet med huvudet kastat tillbaka för att göra det lättare för läkemedlet att nå sin destination;
  • hos vissa barn kan "Intal" orsaka irritation i bronkierna, därför kan användningen av bronkodilaterande läkemedel ("Berodual", "Salbutamol") i början av behandlingen vara nödvändig;
  • om barnet, trots den använda mastcellstabilisatorn, ofta har anfall, är det nödvändigt att avbryta detta läkemedel och ersätta det med ett annat långverkande medel;
  • när astma kombineras med en allergisk rinit eller matallergi, appliceras dessutom ögondroppar ("Opticrom") eller en inhalator i näsan ("Lomuzol") med liknande läkemedel..

  Sådana läkemedel avbryts inte plötsligt, de "tas bort" gradvis under kontroll av toppflödesmätningar.

  Fördelarna med dessa läkemedel är:

  • lindring av astmaattacker;
  • enkel användning;
  • säker;
  • det finns inget beroende;
  • det är optimalt att använda hos ett barn med bronkialastma med en virusinfektion istället för de vanliga interferonerna eller på annat sätt.

  antihistaminer

  Syftet med dessa läkemedel är att inaktivera receptorer med vilka den huvudsakliga inre allergiframkallande substansen, histamin, binder.

  Den första generationens läkemedel inkluderar: "Suprastin", "Diphenhydramine", "Diazolin", "Tavegil", tas 2-3 gånger om dagen. De orsakar dåsighet och är kortverkande. Nu kommer de att användas endast under lättnad av en attack, i form av intramuskulära injektioner.

  För att förhindra kvävningstillståndet förskrivs för närvarande blockerare av histaminreceptorer av den andra eller tredje generationen. Dessa är "Fexafenadine" ("Telfast"), "Erius", "Cetrin", "Ebastin". Dessa läkemedel används också vid förvärringar av astma. Applicera dem även efter det i en månad.

  Leukotrienreceptorantagonister

  Beredningar med den aktiva substansen zafirlukast ("Akolat") eller montelukast ("Singular") finns i tabletter. De är särskilt effektiva för att öva astma och aspirinastma. Dessa läkemedel är också effektiva om det finns ett behov av att använda inhalerade hormonella läkemedel: antagonister mot leukotrienreceptorer hjälper till att undvika att öka hormondosen.

  Specifik immunterapi

  Detta är namnet på behandlingen när allergener som orsakar en astmaattack införs i barnets kropp med mikrodoser, med en gradvis ökning av dosen.

  SIT har använts sedan 5 år. Behandlingen påbörjas under remission. Det är mest effektivt när astma kombineras med allergisk rinit eller när det är allergiskt mot ett ämne..

  Hormon basterapi

  Det föreskrivs för frekventa förvärringar av sjukdomen, när utvecklingen av status astmatik är möjlig utan användning av dessa medel. Denna terapi är mer effektiv än någon annan för att undertrycka ödem, frisättning av histamin och andra ämnen i mastceller. Därigenom:

  • toppflödesmätindikatorer ökar;
  • dagliga och till och med nattliga astmatiska attacker försvinner;
  • användning av bronkodilatatorer krävs inte;
  • minskad chans att behöva akutvård.

  En enorm nackdel med hormonterapi är att den är beroendeframkallande och ofta kräver en ökning av dosen. Dessutom kan det orsaka utveckling av svampstomatit..

  De vanligast förskrivna läkemedlen är: "Bekotide", "Seretide", "Symbicort".

  Alternativa behandlingar

  Vid behandling av astma används även andra typer av behandling: fysioterapi, behandling med örter, eteriska oljor, homeopatiska läkemedel.

  Fytoterapi

  Denna typ av behandling kan användas efter samråd med den behandlande läkaren och endast under perioden utan attack, under kontroll av PSV. Följande recept används:

  1. Ta 3 delar nässlor, 2 delar lövfotsblad, 5 delar vild rosmarinört, blanda. Välj 4 matskedar från blandningen, häll en liter kallt vatten, låt brygga över natten. På morgonen, koka på låg värme i 7-10 minuter, sval, sil. Ge 1-2 gånger om dagen; doseringarna listas nedan.
  2. Blanda 10 tsk. löv av mor och styvmor, 12 tsk. marsh rosmarin ört, 4 tsk. lakritsrötterna och elecampane rhizomer, 6 tsk. nässlor. Rör om alla örter, häll 4 msk. i en emaljskål, häll en liter vatten vid rumstemperatur, låt stå i 8 timmar. Lägg sedan infusionen på en liten eld, låt den koka och koka i 10 minuter. Efter kylning och sil kan du använda det 1-2 gånger om dagen..
  3. Ta i lika delar pulveret av lakritsrot, knösväv, nässlor och kalendula, blanda. Därefter behöver du 3 msk. blandningen, som hälls över 0,5 liter kokande vatten, placeras i ett vattenbad, där infusionen är i kokande vatten i ytterligare 15 minuter, varefter den filtreras och kyls.
  • spädbarn - 1 msk. l. utnämning;
  • barn 1-3 år - 2 msk. l.;
  • från 3 till 10 år - 3 matskedar vardera;
  • 10-12 år gammal - 50 ml vardera;
  • över 12 år, som vuxna - ett halvt glas.

  Homeopati

  Som hjälpterapi kan du använda läkemedel som är beredda direkt av en homeopatisk läkare. Vissa homeopater rekommenderar att man tar bort känsligheten för allergener med en ny generation läkemedel från det italienska laboratoriet Guna. Detta, till exempel Allergy Plex 31 - Päls (ALLERGOPLEX 31 - Djurull) eller Allergy Plex 29 - Pollens och damm (ALLERGOPLEX 29 - Pollen and dust).

  Dessa läkemedel förskrivs efter att ha konsulterat en allergist och hittat de ämnen som orsakar en attack hos ett barn. De väljs ut tillsammans med läkaren på detta laboratorium.

  Fysioterapi

  Följande fysioterapeutiska metoder används för att förhindra förvärringar av astma hos barn:

  • andningsövningar (till exempel enligt Buteyko-metoden eller Strelnikovas gymnastik);
  • akupunktur;
  • bergluftbehandling, inklusive i sanatorier belägna i högländerna: i Kislovodsk, på den södra kusten av Krim, i Elbrus-regionen;
  • massage är bara en manuell effekt och med tillsats av eteriska oljor som barnet inte är allergiskt (till exempel timjan, lavendel, teträd).

  Förutom att använda olika terapeutiska inflytanden, bör föräldrar inte försumma att besöka astmaskolor, där föräldrar och barn lärs grundligt uppförandens regler under en attack, metoder för snabbt erkännande och förebyggande, alternativa metoder för självhjälp under en attack. Psykologer arbetar med sjuka barn i astmaskolor.

  Hjälp med en attack

  Brådskande vård för astma hos ett barn är följande:

  1. Ge ditt barn sittande position.
  2. Ge frisk luft.
  3. Ring en ambulans.
  4. Försök att lugna barnet.
  5. Befria barnet från de trängande plaggen.
  6. Andas in bronkodilatorer. Det är optimalt om det kommer att vara "Berodual" i form av en lösning för inandning, som inhaleras med en kompressorinhalator (nebulisator) vid en åldersspecifik dos. Du kan använda "Berodual" i form av en färdig inhalator och "Ventolin" ("Salbutamol") i form av en lösning eller inhalator. Berodual föredras, det orsakar mindre takykardi.
  7. Om det inte finns någon inhalator "till hands" kan du ge "Euphyllin" i tabletter så att dosen är 3 mg / kg per dos.

  Det är mycket viktigt att inte överdosera en bronkodilatator, annars kan du orsaka statusastmatik - en livshotande komplikation som kräver obligatorisk sjukhusvistelse. Antalet inandningar är högst 5 gånger om dagen. För en introduktion kan du trycka inhalatorhuvudet 3-4 gånger. Det är mer optimalt att använda en distans, i vilken 1-2 injektioner av läkemedlet injiceras. Om det inte finns några färdiga distanser kan den göras genom att klippa två plastflaskor. Kasta sedan ut de nedre delarna och applicera de övre på varandra så att nacken vetter utåt på varje sida. I detta fall tar barnet 1 hals i munnen, en inhalator sätts in i den andra.

  Från en distans, hemgjord eller tillverkad i en industriell miljö, måste inandning av ett bronchodilatorläkemedel utföras i minst 5 minuter.

  För läkemedel som produceras i form av pulverinhalatorer används enheter som kallas "turbuhaler", "dischaler". Om astmaattacker är ofta, bör ett "lätt andning" -system köpas för barnet. Detta är en anordning ansluten till ett distansorgan, vilket gör det möjligt att synkronisera barnets andning och läkemedlets flöde in i bronkierna. Så det kommer inte att behöva vänta på att barnet tar en andetag för att injicera läkemedlet, och det mesta av läkemedlet kommer inte att förbli i halsen, utan kommer att falla in i bronkialträdet.

  Komplikationer av astma

  Det finns två typer av komplikationer av denna patologi: från lungans sida (lung) och från andra inre organ.

  Från lungans sida är det:

  • emfysem i lungorna (de blir mer "luftiga", men de områden där syre utbyts mellan luft och blod fungerar värre);
  • atelektas - avstängning av en del av lungan från andning på grund av blockering av bronkos;
  • pneumotorax - luft som kommer in i pleurahålan;
  • andningsfel - ett tillstånd när otillräckligt syre kommer in i blodomloppet.

  På hjärtat är det antingen en ökning av blodtrycket i dess högra delar, som "tjänar" lungorna, eller hjärtsvikt med utseendet på andnöd, vävnadsödem.

  Symtom och första tecken på bronkialastma hos barn, behandling och förebyggande av sjukdomen

  Utseendet på en torr form av hosta kan vara ett symptom på en sådan kronisk sjukdom som bronkialastma hos barn. Det är nödvändigt att känna igen en attack av bronkialastma i tid och veta hur man ger första hjälpen. Med otidig behandling av attacker av sjukdomen kan negativa konsekvenser observeras. Sjukdomen är utbredd över hela världen och i regionerna i Ryssland.

  Bronkialastma hos ett barn

  Kronisk inflammation i luftvägarna kallas bronkialastma. Sjukdomen utvecklas hos barn under påverkan av allergener från olika etiologier. Bland sjukdomens egenskaper är bronkial hyperreaktivitet för miljöfaktorer (på grund av bronkial spasm), ödem i bronkialväggarna och deras ökade sekretion. Bronkialastma hos barn är en vanlig sjukdom och drabbar 10% av människorna.

  symtom

  Sjukdomen kan börja manifestera sig i alla åldrar, men tecken på astma hos barn är vanligare mellan 2 och 5 år. Sjukdomen försvinner inte på egen hand, och i vuxen ålder, efter att ha blivit sjuk som barn, finner en person dess manifestationer. Sjukdomen tillhör inte den överförbara gruppen, därför kan den inte smittas från patienten. Vid puberteten hos ungdomar kan astmasymtom försvinna och remission uppstår. Förändringar i miljön ger sjukdomen tillbaka. Symtom på bronkialastma hos barn:

  • astmaattacker (kan hända en gång i månaden);
  • rethosta;
  • bullrig andning;
  • ångest;
  • väsande andning.

  Bronkialastmaattack

  Harvingar av kvävning inträffar ett par dagar före attacken. Barnets tillstånd ändras till det värre: rädsla visas, ett upprörd tillstånd och dålig sömn observeras. Bland de ytterligare sjukdomen som förekommer, finns det en rodnad i näsan och en klar vätska från den, en torr hosta, särskilt förvärrad efter en sömn på dagen, utsöndring av slem (sputum). Vidare utvecklas en paroxysmal form av astma, som sker i flera steg:

  • under sömn eller när den vaknar, förvärras torr hosta;
  • nästoppning uppstår;
  • barnet börjar andas genom munnen;
  • andnöd;
  • brist på syre;
  • svängningar i bröstet;
  • svårt att andas;
  • andningen blir intermittent med ofta, korta andetag åtföljt av ett väsande brus i lungorna.

  Anledningarna

  Det finns två vanligaste orsakerna till astma hos barn - genetisk predisposition och dålig miljö på hemorten. Det registreras att i 70% av fallen får barn sjukdomen genom arv och till och med från avlägsna släktingar. Andra skäl inkluderar könskaraktäristiken för sjukdomen (pojkar är mer benägna att sjukdomen) och förekomsten av övervikt (ventilationen är nedsatt). Orsakerna till bronkialastma hos barn kan också vara yttre:

  • mat (honung, nötter, citrus, choklad, fisk, mejeriprodukter);
  • damm;
  • fuktighet;
  • djurhår, deras rikliga utgjutning;
  • mögel, svamp, damm kvalster i lägenheten;
  • vår, sommar (blomningstid);
  • mediciner (antibiotika eller acetylsalicylsyra).

  Diagnostik

  Metoder för att diagnostisera bronkialastma, som hjälper till att bedöma graden av sjukdomens utveckling, skiljer sig åt i två typer: självbestämmande och laboratorietester. Den första metoden är baserad på en historia om hosta, vilket åtföljs av pipande andning och manifesteras som svar på allergener. Innan läkemedlet utför instrumentella diagnostiska metoder undersöker läkarnas medicinska historia för att identifiera en genetisk predisposition. Diagnos av bronkialastma hos barn över 5 år utförs på följande sätt:

  • spirometri;
  • test med användning av bronkodilatorer, metakolin, fysisk aktivitet;
  • bestämning av gasens sammansättning av blod;
  • analys av perifert blod, sputum;
  • allergiska hudtest;
  • bestämning av det totala innehållet av specifikt IgE och IgE;
  • toppflödesmätning (mätning av lufthastighet under utandning);
  • bröstkorgsröntgen.

  Behandling av bronkialastma hos barn

  Det är värt att starta den optimala behandlingen av astma hos barn med identifiering av allergenet och ytterligare eliminering. Terapi av sjukdomen inkluderar alternativa metoder, medicinering och icke-medicinska metoder för behandling, förebyggande åtgärder för att anordna lokalerna. Bland icke-läkemedelsmetoder skiljer sig fysioterapi, massage, läkande fysisk träning, korrekt andningstekniker, härdning av barnet, besök av saltgrottor och skapande av ett terapeutiskt mikroklimat. Traditionella metoder för behandling av astma baseras på användning av infusioner och avkok från följande växter:

  • nässla;
  • kamomill;
  • maskros;
  • lakritsrot;
  • mor-och-styvmödrar;
  • vild rosmarin.

  Första hjälpen för en attack

  Om en förälder såg en attack av bronkialastma, måste du lugna barnet, använda en inhalator och ringa en ambulans. Eliminera allergenet som utlöste sjukdomen. Efter att ha öppnat fönstret för penetrering av frisk luft (inte kallt), ge barnet en antihistamin för att lindra svullnad i luftvägarna. Barnets överkropp kan frigöras från kläder, och benen kan sänkas ned i en handfat med en vattentemperatur på 45 grader. I slutet av anfallet kommer barnet att börja hosta viskös vit slim. För bättre kondensering är det lämpligt att ge läkemedlet Ambroxol.

  Drogterapi

  Sjukdomen botas inte, därför är metoderna för symptomatisk behandling och basterapi syftar till att lindra barnets tillstånd och fungera som stödjande manipulationer. Barnets kropp är extremt känslig för att ta antibiotika, och om de är felaktigt utvalda finns det en stor risk att skada barnets hälsa. Inandning (Berodual), aerosoler har en positiv effekt, men barn vet ofta inte hur de ska använda dem, vilket leder till att endast 20% av dosen av läkemedlet når bronkierna. Bland andra läkemedel för medicinska ändamål finns det:

  • bronkodilatorer (Salbutamol, Berotek, Ventolin);
  • kortikosteroidläkemedel;
  • antibiotika;
  • hormonella medel;
  • läkemedel med en speciell substans för att stabilisera cellmembranen;
  • antihistaminer;
  • kromoner (Kromoglikat, Ketoprofen);
  • leukotrienhämmare (Singular, Akolat).

  komplikationer

  Förutom försämringen av barnets tillstånd, med den analyserade sjukdomen, inträffar sårbarheten hos de inre organen, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av patologier. De farligaste komplikationerna inkluderar statusastma - en andningspatologisk process där astma förvärras, kvävande attacker slutar inte, sputum kommer inte ut, och i avsaknad av akut medicinsk hjälp och sjukhusvistelse på kliniken kan barnet dö. Andra konsekvenser av astma inkluderar sjukdomar:

  • hjärna;
  • av kardiovaskulära systemet;
  • ämnesomsättning;
  • nervsystem;
  • gastrointestinala.

  Förebyggande

  Profylaktiska manipulationer kan vara primära och sekundära. Förebyggande av sjukdomens början kallas primärt förebyggande, som utförs för barn som riskerar att drabbas av sjukdomen: med atopisk dermatit, ärftlig predisposition, med episoder av kropp och symtom på bronkobstruktivt syndrom som observerats i ARVI. Sekundär förebyggande av bronkialastma hos barn utförs för de patienter som tidigare har haft attacker. Förebyggande åtgärder inkluderar:

  Primär förebyggande under graviditet och amningSekundär förebyggande
  hälsosam livsstileliminering av allergener
  korrekt näringbekämpar bihåleinflammation, en kronisk lunginfektion
  ARVI-förebyggandevåtrengöring av lokaler
  begränsning av medicineringutesluter kontakt med djur, allergiframkallande inomhusväxter
  amningförvara inte akvarier med torr mat
  sluta aktiv, passiv rökningeliminering av foci av mögel, fukt
  härdande, helande metodereliminera kontakt med pollen, begränsa promenader under blomningen
  bra ekologiallmän härdning av kroppen
  vägran att komma i kontakt med kemikalierandningsövningar
  eliminering av möjliga allergener i vardagsområdettar bronkodilatorer under ARVI

  Video: bronkialastma

  recensioner

  Angelina, 29 år. Min son diagnostiserades med astma vid 3 års ålder. Nu är han 6 och hans anfall har börjat minska. Alltid i väskan finns en speciell uppsättning av en nebulisator, en favoritleksak för att lugna barnet och anti-astmadrogen Ambroxol. Varje år flyger vi till Anapa, där det blir lättare för barnet att andas. Vi funderar på att flytta för att bo utanför staden.

  Valentina, 34 år Jag har två barn och en flicka fick astma genom sin man. Jag anser att Kazakstan är det bästa stället att bo på, som överträffades av en sådan olycka. Det finns en inhalator, men vi använder den inte - våtrengöring, frånvaron av djur och ren luft hjälper min tjej att andas. Läkaren föreskrev basterapi, Montelar och allergenspecifik immunterapi (ASIT).

  Anastasia, 23 år gammal Jag har haft astma sedan barndomen. Det fanns två långhåriga katter hemma, vilket kan ha blivit ett allergen. Vid 7 års ålder kom min mamma och jag till läkaren, hon förbjöd att ta antibiotika och rådde mig att behandla med ett avkok av havre, dricka örter (kamomill, efedra). Minska läkemedel till ett minimum. De var tvungna att ge upp katterna. Jag har inte känt anfall på länge.

  Astma hos ett barn. Orsaker, symtom, behandling och förebyggande av astma hos barn

  Reaktionen från barnets kropp på yttre stimuli i form av spasmer och bronkialödem är ofta ett symptom på astma hos ett barn. Denna lungsjukdom åtföljs av riklig sputumproduktion, andnöd även i vila, hosta, astmaattacker och sömnlöshet. Inflammatoriska processer leder till förtjockning av bronkiala muskler, svullnad i mandlarna, problem med mag-tarmkanalen och andra patologiska förändringar i kroppen. Det är ganska svårt att bota astma, men det är fullt möjligt att öka längden på perioder med remission i enlighet med ett antal restriktioner och med hjälp av läkemedelsbehandling..

  Astmasymtom hos barn

  Patologi förekommer hos barn i alla åldrar. Ofta i de tidiga stadierna är symptom på astma, som ofta är hosta, näsutflödet och pipande andning, felaktiga för tecken på en luftvägsinfektion eller bronkit. Ett barns kroppstemperatur kan stiga till 37 ° C, under hostaattacker blir ansiktet blåaktig och kallsvett på kroppens yta. Efter att ha studerat den kliniska bilden av sjukdomen, särskilt i närvaro av allergiska reaktioner på mögel, damm, djurhår, växtpollen och vissa läkemedel, dras slutsatsen att barnet har bronkialastma. För att fastställa en diagnos tas ett blodprov för allergener, vätskeprover tas från bronkier och alveoler (terapeutisk bronkoskopi), immunologiska studier, röntgenstrålar med införande av ett kontrastmedel i lungorna (bronkografi).

  Typer av astma hos ett barn

  1. Exogen astma. Denna typ av astma är förknippad med intag av allergener;
  2. Atopisk astma. Provokeras av ärftliga faktorer. Risken för att bli sjuk hos ett barn ökar med 20% med en genetisk predisposition eller ökad känslighet av kromosom 5 för antigener från miljön;
  3. Endogen astma. Visas som svar på infektionssjukdomar som överförts i tidig barndom, psykologisk och fysiologisk stress.
  4. Blandad astma. Denna typ av astma orsakar ett komplex av ovanstående skäl..

  Orsaker till astma hos barn

  Övervikt kan provocera sjukdomens början hos ett barn - med det upptar membranet en hög position och lungorna får inte tillräcklig ventilation. Astma utvecklas ofta hos pojkar på grund av de strukturella egenskaperna hos bronkialträdet. En förvärring av sjukdomen hos barn inträffar mot bakgrund av inandning av cigarettrök, dåliga miljöförhållanden på bosättningsorten och intag av livsmedel som orsakar allergier. Orsaken till astma hos ett barn är rökning av den blivande modernen, inklusive under graviditeten, ett för tidigt födelse av ett barn med en misslyckad utveckling av andningsorganen..

  Psykosomatiska orsaker till astma hos barn

  Framväxten av ett antal kroniska sjukdomar är förknippade med psykologiska faktorer som kroppen reagerar på ett visst sätt. Observationer av anhängare i denna riktning inom medicinen indikerar att astma är förknippat med undertryckt eller inte helt förstått av barn negativa känslor från:

  • Explicit aggression eller latent missnöje som föräldrar känner till barnet om barnet är oönskat;
  • Alltför höga krav som vuxna ställer på barn;
  • Ogynnsamma levnadsförhållanden, inklusive i en dysfunktionell familj;
  • Total kontroll över ett barns beteende i alla åldrar, vilket leder till undertryckande av eget initiativ, önskningar och känslor.

  Astmavideo hos barn

  Behandling och förebyggande av astma hos ett barn

  Brist på snabb och kompetent behandling av astma hos ett barn är fylld med komplikationer - lungsjukdomar (atelektas, emfysem, pneumotorax), aktivering av obstruktiv bronkit, rinit och urtikaria. För att lindra astmaattacker enteralt, eller i form av inandning, används lokala hormonpreparat. För behandling, specifik immunterapi med antikolinergika, glukokortikosteroider, beta2-adrenerga agonister och andra läkemedel som slappnar av musklerna i bronkierna, minskar vaskulär permeabilitet och lungödem.

  För att underlätta förloppet av bronkialastma hos ett barn och terapi, efter att ha fastställt de psykosomatiska orsakerna till sjukdomen, används icke-läkemedelsbehandling. Hos barn återställs tillståndet för intern komfort efter psykoterapisessioner, immuniteten förbättras och blodcirkulationen aktiveras från följande aktiviteter och förfaranden:

  • Andningsgymnastik;
  • Spela musikinstrument - flöjt, klarinett, obo och andra;
  • Akupunktur och akupressur;
  • Inandning med saltlösningar och eteriska oljor;
  • Spa och spa-behandling i ett varmt och fuktigt klimat.

  Alla dessa metoder används också som profylax under perioder av remission. Lungegymnastik och vindinstrument är fördelaktiga för utvecklingen av bukandning. Efter att ha behärskat sin teknik kommer barnet att lära sig andas in luft med membranet och andas ut i bukhålan. Detta slappnar av musklerna som trycker på lungorna och förbättrar blodets rörelse genom kroppen. Dessutom, när man spelar trombon, franska horn och andra instrument, skapas motstånd mot utandningsluft - lungalveolerna öppnas brett, som aktiverar processen för gasutbyte i kroppen.

  Ett viktigt element i astmaförebyggande är en korrekt justerad kost, eftersom sjukdomen ofta provoceras av allergener i kycklingägg, citrusfrukter, fisk, krabbor, räkor, choklad, nötter och torkad frukt. Dessa livsmedel rekommenderas att uteslutas från maten..

  Barnkammaren måste ventileras regelbundet och våtrengöring måste utföras med hypoallergena hushållskemikalier. Hushållsdamm orsakar irritation på grund av innehållet i dussintals arter av hushållsmyter, som aktivt reproduceras på grund av förekomsten av mjäll och mänskligt epitel, fluff och djurhår i det. Speciellt noggrant i en lägenhet där ett barn med astma bor bör du rengöra stoppade möbler, mattor, plyschleksaker, filtar, päls - de platser där kvalster är spridda. I badrum och andra områden med hög luftfuktighet bör tillväxten kontrolleras och mögeltillväxt bör undvikas. Deras jästsporer släpper metabola produkter som är skadliga för astmatiker i miljön, vilket provoserar angrepp.

  En snabb behandling av luftvägssjukdomar, uteslutning av kontakt med allergener, en hälsosam livsstil, skapande av en atmosfär av lugn och komfort i huset kommer att avskaffa alla risker för bronkialastma hos ett barn.

  Uppmärksamhet! Användning av mediciner och kosttillskott samt användning av terapeutiska tekniker är endast möjligt med tillstånd av en läkare.